Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / „Nuta autobiograficzna”. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów
 • Rozdział I
  • Losy pisarza. Biografia Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • Rozdział II
  • „Nuta autobiograficzna” i obsesja zła. O twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 • Rozdział III
  • Interpretacja wybranych utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
   • 1. Problem zatartej tożsamości – „Inny Świat. Zapiski sowieckie”
   • 2. Herling i obsesja „terremoto”
   • 3. Zło wcielone – „Kieł Barabasza”
   • 4. „Iettatura”, czyli o sile neapolitańskich przesądów
   • 5. Zachwyt zamiast imitacji. Cztery medaliony Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
   • 5.1. W stronę genologii, czyli ucieczka od niej
   • 5.2. „Ja” pisarza, czyli o sile wyobraźni
   • 5.3. Zachwyt zamiast imitacji, czyli przeciwko ekfrazie
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Nota o autorce
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

Autorka kreśli przed nami najpierw barwny zarys biografii Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – zawiłej, pełnej zaskakujących zwrotów i mrocznych zakamarków, po czym stopniowo odsłania tajniki warsztatu pisarza, dokładniej opisując charakterystyczne dla prozy Herlinga-Grudzińskiego pogranicze autobiografii i fikcji, dokumentu i wyobraźni. Wszystko to stanowi ważne tło dla pasjonujących analiz i interpretacji wybranych tekstów pisarza – wypełniających kolejne rozdziały opracowania. Niektóre z nich poświęcone są kilku tematom obsesyjnie powracającym w diarystyce i opowiadaniach Grudzińskiego – takim jak motywy trzęsienia ziemi czy neapolitańskich zabobonów – właśnie one umożliwiają bowiem, zdaniem badaczki, rozpoznanie zasadniczych cech wyobraźni artysty i jego sposobu widzenia świata. Pozostałe rozdziały to wnikliwe interpretacje pojedynczych utworów pisarza. Rzucają one nowe światło m.in. na teksty Herlinga o malarstwie – pozwalają lepiej uchwycić ich strukturę gatunkową oraz zrozumieć specyficzne miejsce, z którego autor ogląda dzieła sztuki europejskiej. Czytelników zainteresuje również zapewne erudycyjny szkic o Kle Barabasza – ciekawie osadzony w kontekście europejskich powieści o tej postaci. Także Inny świat doczekał się w tym opracowaniu świeżego spojrzenia, które pozwala dostrzec nowe aspekty odczłowieczających właściwości łagrów.