Czytelnia / Magdalena Śniedziewska

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie studiuje również filologię włoską. Za rozprawę doktorską otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów RP (2013) oraz II nagrodę w konkursie im. Konrada i Marty Górskich. Autorka książki Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie wobec świata i problemach jego reprezentacji (2013), stypendystka fundacji UAM (2011). Zajmuje się literacką recepcją siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego, a także literaturą sycylijską.

Źródła internetowe:

https://wydawnictwo.umk.pl/pl/authors/19333/magdalena-sniedziewska

Czytaj więcej

Twórczość