Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Osobowość i poetyka. Szkice o literaturze polskiej XX wieku. Tom I

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów tytułów dzieł Wiesława Pawła Szymańskiego
 • Osobowość i poetyka. Wiesław Szymański jako historyk literatury i krytyk literacki
 • Bibliografia
 • Nota o autorze
 • O POEZJI
  • Od metafory do reportażu. Poezja Tadeusza Peipera
  • Liryka „nurtu ciemnego”. Poezja Władysława Sebyły
  • Świadomość bez mitów. O Józefie Czechowiczu
  • Przerwana młodość. Poezja Tadeusza Gajcego
  • Kwadratura koła. Poezja Tymoteusza Karpowicza
  • „Się nauczyłem nie przeżywać”. Poezja Mirona Białoszewskiego
  • „Jak ostro całowany tasak”. Poezja Stanisława Grochowiaka
  • Wieczny komiwojażer. Poezja Jarosława Marka Rymkiewicza
  • Tak – tak, nie – nie. O poezji Zbigniewa Herberta
  • Z mroku korzeni. O poezji Karola Wojtyły
 • SAM NA SAM Z WIERSZEM
  • Czesław Miłosz. „Bramy Arsenału”
  • Konstanty Ildefons Gałczyński. „Bal u Salomona”
  • Konstanty Ildefons Gałczyński. „Wjazd na wielorybie”
  • Stanisław Grochowiak. „Kolęda”
  • Wisława Szymborska. „Woda”
  • Zbigniew Herbert. „Ścieżka”
  • Tadeusz Nowak. „Psalm o czosnku i chlebie”
  • Julian Przyboś. „Napis II”
 • Nota edytorska
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
 • Indeks nazwisk
Opis:

Tom Wiesława Pawła Szymańskiego Osobowość i poetyka. Szkice o literaturze polskiej XX wieku to zbiór artykułów znakomitego krytyka i historyka literatury, które kreślą, rysują i budują obraz pisarstwa filologicznego autora Ballad przed burzą w sposób interesujący i wielce zajmujący. Wyłania się z tego opracowania ciekawy portret niezwykle zachęcający do dalszego poznawania – ciągłego studiowania jego artykułów, szkiców, esejów. Już tytuł tomu przyciąga uwagę potencjalnego czytelnika – został on trafnie dobrany, świetnie charakteryzuje najistotniejsze problemy poruszane przez Szymańskiego. Znakomicie się stało, iż wydobywa się z zapomnienia tego interesującego krytyka.

(z recenzji dr. hab. Pawła Tańskiego, prof. UMK)

 

Niniejszy tom jest wyborem tekstów Wiesława Pawła Szymańskiego (1932–2017), jednego z najciekawszych historyków literatury polskiej i krytyków literackich po 1956 roku. Wybór obejmuje osiemnaście szkiców poświęconych polskiej poezji międzywojennej i powojennej. W części pierwszej tomu znajdziemy syntetyczne ujęcia poezji Tadeusza Peipera, Władysława Sebyły, Józefa Czechowicza, Tadeusza Gajcego, Tymoteusza Karpowicza, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Grochowiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza, Zbigniewa Herberta oraz Karola Wojtyły. W części drugiej przeczytać można wnikliwe interpretacje wybranych wierszy między innymi Czesława Miłosza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Wisławy Szymborskiej, Tadeusza Nowaka i Juliana Przybosia.
Lektura tekstów Szymańskiego pozwala zweryfikować zawartą w nich wizję polskiej literatury nowoczesnej. Wizję osobną, własną, w której krytyk personalista ewoluuje od estetyzmu do moralizmu i zarazem łączy dwa bieguny polskiej nowoczesności: formalizm i heroizm.

(prof. dr hab. Maciej Urbanowski)

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kanon Polski.

 

Wydawca: Instytut Literatury
Miejsce i rok wydania: Kraków 2022
Redakcja naukowa: Marian Kisiel, Wojciech Kudyba, Józef Maria Ruszar
Redakcja językowa: Agnieszka Zwarycz-Łazicka
Korekta i adiustacja: Natalia Hipnarowicz, Tomasz Chlewiński
Skład: Alicja Stępniak
ISBN: 978-83-67170-34-5 (print)
ISBN: 978-83-67170-35-2 (online)

Loading...