Czytelnia / Maciej Urbanowski

Maciej Urbanowski (ur. 24 lutego 1965 w Krakowie) – historyk literatury polskiej, krytyk literacki, edytor. Profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W 1994 roku na podstawie rozprawy Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba rekonstrukcji i opisu nurtu lat trzydziestych otrzymał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na UJ. Tam też uzyskał w 2004 roku stopień doktora habilitowanego. W 2018 roku prezydent Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1993–1999 był asystentem w Katedrze Historii Literatury XX wieku, od 1999 roku pracował w Zakładzie Krytyki Współczesnej w Instytucie Polonistyki UJ, po jego przekształceniu w 2005 roku został pracownikiem Katedry Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ. W 2008 roku został kierownikiem tej katedry.

W latach 1993–1994 był członkiem redakcji pisma „Arka”, a w latach 1994–1995 „Czasu Krakowskiego”. Był współzałożycielem (1995) i w latach 1998–2012 zastępcą redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Arcana”.

Laureat między innymi Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego (2008). Wyróżniony w konkursie o Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza (2003). Został także odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (2005), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2016) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2016).

Twórczość:

  • Nacjonalistyczna krytyka literacka. Próba opisu i rekonstrukcji nurtu w II RP (1997)
  • Oczyszczenie. Szkice o literaturze polskiej XX wieku (2002)
  • Człowiek z głębszego podziemia. Życie i twórczość Jana Emila Skiwskiego (2003)
  • Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991–2006 (2007)
  • Prawą stroną literatury polskiej. Szkice i portrety (2007)
  • Szczęście pod wulkanem. O Andrzeju Bobkowskim (2013)
  • Od Brzozowskiego do Herberta. Studia o ideach literatury polskiej XX wieku (2013)
  • Romans z Polską. O literaturze współczesnej (2014)
  • Brzozowski. Nowoczesność (2017)

Źródła internetowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maciej_Urbanowski

http://www.krytyka.polonistyka.uj.edu.pl/maciej-urbanowski

https://klubjagiellonski.pl/profil/maciejurbanowski/

Czytaj więcejzwiń
Loading...