Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego

Spis treści:
 • Rozdział I Życie jak rzeka. Biografia Marka Nowakowskiego
 • Rozdział II Odcienie historii, odcienie świata. O twórczości Marka Nowakowskiego
  • 1. Wędrowiec o wielu twarzach
  • 2. Mały realista?
  • 3. Kronikarz PRL
  • 4. Literatura moralnego niepokoju
  • 5. Wędrowiec i literatura pamięci
  • 6. Wiele tekstów, jedno dzieło
 • Rozdział III By jednym słowem uchwycić świat. Interpretacje wybranych utworów
  • 1. „Śmierć żółwia”. Kłamstwo i pułapka
  • 2. „Raport o stanie wojennym”. Mozaika ludzkich losów
 • Antologia
 • Ten stary złodziej (1958)
  • Ten stary złodziej
 • Silna gorączka (1963)
  • Los
 • Mizerykordia (1971)
  • Grad
 • Śmierć żółwia (1973)
  • Śmierć żółwia
 • Raport o stanie wojennym (1982)
  • Opowieść taksówkarza
  • Nowe życie
  • Wśród nocnej ciszy
  • Wiosenny spacer
 • Prawo prerii (1999)
  • Lustracja
  • Górą Edek
 • Opowiadania uliczne (2002)
  • W sobotę
  • Kat i ofiara
 • Powidoki: chłopcy z tamtych lat (1995)
  • Rzeka
  • Książę niezłomny
Opis:

Streszczenie
Popularna monografia poświęcona twórczości Marka Nowakowskiego przedstawia biogram autora, ogólną charakterystykę jego twórczości oraz szczegółową interpretację opowiadań: Śmierć żółwia, Raport o stanie wojennym. Publikacja zawiera także czternaście opowiadań w wyborze Macieja Woźniaka.

Summary
A popular monograph devoted to the works of Marek Nowakowski presents the author’s biography, general characteristics of his works and a detailed interpretation of stories: Death of a turtle, Report on the Martial Law. The publication also contains fourteen stories chosen by Maciej Woźniak.

 

Od wydawcy
Od wielu lat z kręgu środowisk polonistycznych płyną alarmujące głosy o stanie świadomości literackiej Polaków. Chcielibyśmy, aby obejmowała ona pełny kanon literatury polskiej, ale nie mamy pewności, że tak jest. Chcielibyśmy także, by funkcjonowały w niej nazwiska autorów spoza kanonu szkolnych lektur, ale wiemy, że tak nie jest. Sporo napisano już o tym, że literatura bywa dziś wypychana z miejsca, które jeszcze niedawno zajmowała w hierarchii dóbr kultury. Widzieliśmy i wciąż obserwujemy, jak stopniowo traci ona swoje ważne miejsce w formowaniu języka komunikacji społecznej.
Dość dużo wiemy również o kryzysie czytelnictwa – o tym, że ma on dwa wymiary. Najbardziej uchwytny jest ten ilościowy – Polacy czytają niewiele. Warto pamiętać jednak również o aspekcie jakościowym. Opracowany jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym i doskonalony po drugiej wojnie światowej system kształcenia kompetencji czytelniczych zwrócony był przede wszystkim ku literaturze pięknej. Jak piszą badacze, jeszcze w latach 80. polscy uczniowie – inaczej niż ich koledzy w Europie Zachodniej – mieli szansę zdobywania umiejętności umożliwiających dekodowanie tekstów trudnych – wyrafinowanych artystycznie. W latach 90. ów sprawdzony system został jednak odrzucony na rzecz takiego, który pozwala opanować przede wszystkim umiejętność czytania tekstów użytkowych. Skutki widzimy dziś gołym okiem. Koordynatorzy Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz uniwersyteccy wykładowcy od dawna utyskują na obniżający się poziom umiejętności czytania i pisania wśród kandydatów na studia polonistyczne oraz wśród studentów polonistyki. Ci z kolei skarżą się na brak rzetelnych i zarazem przystępnie napisanych opracowań. Czy mają rację? Wydaje się, że tak. Brakuje dziś książek przypominających choćby te, które ukazywały się w ramach „Biblioteki Analiz Literackich”. Stąd pomysł powołania do życia niniejszej serii wydawniczej.
Kierujemy ją do uczniów, studentów, nauczycieli i wszystkich tych, którzy nie stracili jeszcze wiary w wartość literatury jako narzędzia komunikacji
w ramach pewnej kulturowej i narodowej wspólnoty. Pamiętając, że pisarzom tworzącym dawniej poświęcono już wiele opracowań naukowych i popularnych, będziemy w niej prezentować wyłącznie dorobek autorów współczesnych. Chcemy oddać w ręce czytelników zarówno reprezentatywny wybór tekstów danego pisarza czy poety, jak i wybór kontekstów ważnych dla jego twórczości – biograficznych, ideowych, gatunkowych i tym podobnych. Zależy nam na tym, by dać czytelnikom klucz umożliwiający otwarcie samego wnętrza tekstów literackich. Właśnie dlatego każdy tom zawiera propozycje interpretacji kilku utworów – istotnych w dorobku danego twórcy. Zdajemy sobie sprawę, że proponowane przez nas opracowania nie są w stanie wypełnić wszystkich luk polskiej świadomości literackiej. Wierzymy jednak, że stając się częścią szerzej zakrojonych działań służących zahamowaniu czy nawet odwróceniu opisanych wyżej tendencji, będą one ważnym elementem procesu przywracania naszej zbiorowej pamięci nie tylko znaczących pisarzy oraz ich dzieł.
Redakcja