Czytelnia / Maciej D. Woźniak

Maciej Woźniak – filolog polski, doktorant literaturoznawstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą twórczości prozatorskiej Bronisława Wildsteina. Stały współpracownik kwartalnika kulturalnego „Fronda Lux”. Autor artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych współczesnej literaturze polskiej, między innymi: Autentyczność i wolność. Marek Nowakowski jako literacki kronikarz najnowszej historii Polski (w monografii Polska niepodległa 1918–2018: księga rocznicowa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, 2018), Sposoby okazywania pamięci o Polsce we współczesnej prozie (w monografii Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość, uznanie, edukacja, 2018), Niedoszły książę polskiego kina (artykuł poświęcony adaptacjom filmowym prozy Marka Nowakowskiego, „Fronda Lux” 2016, nr 81).

Twórczość:

  • Podróż przez rzeczywistość. O twórczości Marka Nowakowskiego, Kraków 2018
Czytaj więcej

Twórczość