Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Polskość łacińska. O twórczości literackiej Karola Wojtyły – Jana Pawła II

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów tytułów dzieł Karola Wojtyły – Jana Pawła II
 • Rozdział I. „[...] duch jest więcej niż przemoc i miecz” Biografia Karola Wojtyły – Jana Pawła II
 • Rozdział II. Prymat ducha. O twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II
  • 1. Łacińskość
  • 2. Nawrócenie
  • 3. Nowoczesność
 • Rozdział III. „Znaleźć źródło” Interpretacje wybranych utworów
  • Sonet XIV. Kunsztownie i teologicznie
  • Brat naszego Boga (II, 2). Zmaganie z pokusą
  • Rozważanie o śmierci. Odrzucenie egzystencjalnego pesymizmu
  • Tryptyk rzymski. Summa teologiczna
 • Bibliografia (wybór)
 • Nota o autorze
 • Nota edytorska
 • Antologia
  • Psałterz Dawidów (Księga Słowiańska)
  • *** [Ciągle jestem na tym samym brzegu]
  • Inne utwory poetyckie
  • Brat naszego Boga
  • Dar i Tajemnica W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich
  • List do artystów
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
 • Summary
Opis:

Malkontenci, pesymiści i złośliwcy twierdzą, że ze spuścizny Karola Wojtyły – Jana Pawła II pozostały nam jedynie sentymenty, których emblematem są wadowickie kremówki. Wziąwszy pod uwagę tak skrajną ocenę wyolbrzymiającą zapomnienie tego dziedzictwa, zrównoważmy ją opinią entuzjastyczną sformułowaną przez Krzysztofa Dybciaka we wstępie do antologii tekstów o polskim papieżu jako artyście: „Dzieje recepcji twórczości Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II, to jedna z ciekawszych przygód polskiej  literatury minionego półwiecza”. Opinia ta współgra z podzielanym przez wielu przekonaniem, że również żywot papieża-pisarza, a nawet sama jego osobowość stanowią swego rodzaju przygodę w dziejach Polski.

BIBLIOTEKA KRYTYKI LITERACKIEJ KWARTALNIKA „NOWY NAPIS”
RADA NAUKOWA: Marian Kisiel, Wojciech Kudyba, Józef Maria Ruszar
RECENZJA NAUKOWA: Anastazja Beata Seul, Jerzy Sikora
AUTOR: Tomasz Garbol
REDAKCJA JĘZYKOWO-STYLISTYCZNA: Magdalena Kolanko
KOREKTA: Agata Tondera, Anna Kędroń
PROJEKT TYPOGRAFICZNY: Marcin Bruchnalski
PROJEKT OKŁADKI: Adam Gutowski
SKŁAD I ŁAMANIE: Olga Radziszewska

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kanon Polski.

Loading...