Czytelnia / Tomasz Garbol

Tomasz Garbol – historyk literatury polskiej. Studia polonistyczne ukończył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1997 roku. Doktoryzował się w 2007 roku (praca poświęcona problematyce sacrum w twórczości Zbigniewa Herberta, której promotorem był Stefan Sawicki, opublikowana drukiem w 2006 roku). W swojej pracy badawczej zajmuje się sacrum w literaturze, szczególnie w poezji współczesnej. Temat ten poruszał również pisząc o twórczości J.R.R. Tolkiena. Publikował w „Języku Polskim”, „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim” i „Znaku”. Od 2014 roku dyrektor Ośrodka Badań nad Literaturą Religijną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Członek Komitetu Redakcyjnego serii Biblioteka Utworów Religijnych.

Twórczość:  

Prace naukowe:

  • „Chrzest ziemi”: sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 2006
  • Po upadku: o twórczości Czesława Miłosza, Lublin 2013
  • Czesław Miłosz: los, Łódź 2018      
  • Literatura a religia w stanie podejrzenia, 2019

Źródła internetowe:  

http://www.kul.pl/pracownicy,art_143.html

http://bazhum.muzhp.pl/autor/Garbol/Tomasz/

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...