Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Postacie kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny

Spis treści:
 • Rozdział I
  • Kobieta w środku historii
 • Rozdział II
  • Poetyckie odmiany kobiecości
   • 1. Ocalenie ciągłości
   • 2. Poetka wśród poetek
   • 3. Słowo empatyczne i neoklasycyzm
   • 4. Debiut prasowy w 1905 roku
   • 5. „Ikarowe loty” – pierwszy zbiór wierszy
   • 6. Wielka Wojna
   • 7. Kilka nurtów
   • 8. Poetycka onomastyka
   • 9. „Słowik litewski”
   • 10. Na uchodźstwie
   • 11. Rymy dziecięce
 • Rozdział III
  • Postacie kobiecości
   • 1. Kobiecość wobec świętości
   • 2. Kobiecość wobec zła
   • 3. Kobiecość wobec bohatera
 • Antologia
Opis:

Książka Postacie kobiecości daje wgląd zarówno w życie Kazimiery Iłłakowiczówny, jak i jej poezję. Los poetki i jej twórczość wielokrotnie zbiegały się z historią Polski i Europy XX wieku. Tę prawidłowość przedstawiają trzy rozdziały. Pierwszy opowiada chronologicznie o biografii tej wyjątkowej autorki, która urodziła się w Wilnie, a zmarła w Poznaniu. W drugim uporządkowana i usystematyzowana została problematyka kolejnych tomów poezji. Trzeci rozdział wypełniają interpretacje utworów Iłłakowiczówny. Opowieść małżonki św. Aleksego omówiona jest na tle hagiografii średniowiecznej i z uwzględnieniem kwestii psychiki kobiecej. Analiza Pogromu w Płoskirowie pokazuje Iłłakowiczównę jako jedną z prekursorek tematów związanych z dwudziestowiecznym ludobójstwem. Komentarz do Litanii do Matki Boskiej Ostrobramskiej odsłania nie tylko religijność poetki, lecz także jej rozumienie literatury jako formy uczestnictwa w życiu zbiorowym. Części książki łączą ujęte poetycko zagadnienia świadomej siebie i postawionej w wyjątkowo trudnych sytuacjach kobiecości. Ilustracją i dopełnieniem opracowania jest wybór wierszy Iłłakowiczówny.

Loading...