Czytelnia / Zbigniew Chojnowski

Zbigniew Chojnowski (ur. 30 maja 1962 w Olsztynie) – poeta, historyk literatury, krytyk literacki, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Jako poeta debiutował w 1993 roku tomikiem poetyckim Śniardwy, choć wiersze publikował w czasopismach i almanachach od końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Autor licznych recenzji literackich oraz artykułów krytycznych dotyczących współczesnej literatury polskiej, zamieszczanych od 1982 roku w prasie ogólnopolskiej („Integracjach”, „Poezji”, „Przeglądzie Tygodniowym”, „Studencie”, „Twórczości”, „Tygodniku Kulturalnym”, „Warmii i Mazurach”, „Życiu Literackim”, a później także „Borussii”, „Czasie Kultury”, „Nowym Nurcie”, „Pracowni” i innych). Od wielu lat współpracuje z redakcjami: „Nowych Książek”, „Toposu”, „Twórczości”, „Forum Akademickiego”, „Akcentu”.

Otrzymał pierwszą nagrodę za esej Rdzeń życia w konkursie Warszawskiej Jesieni Poezji (wrzesień 1987), nagrodę dla „wybitnych talentów liryki polskiej” (Niemiecko-Polskie Dni Literatury, Drezno, lipiec 1998), nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach (2002), Nagrodę Prezydenta Olsztyna (2007). Był nominowany do Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego Orfeusz za najlepszy tom poetycki roku - tomik Bliźniego, swego, (2013), a także do Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego. Otrzymał tytuł Wilka Piskiego 2014 za przygotowanie wespół ze Zbigniewem Fałtynowiczem i Witoldem Błażejowskim wystawy Michał Kajka 1858-1940 w Muzeum Michała Kajki w Ogródku, ponadto wyróżnienie Kapituły Nagrody Naukowej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku za książkę Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła (2017) i nominację do Nagrody Literackiej im. ks. Jana Twardowskiego - Widny kres (2017).

 

Twórczość:

Poezja:

 • Śniardwy, Olsztyn 1993
 • Cztery strony domu, Olsztyn 1996
 • Mam pytanie, Olsztyn 2002
 • Prześwit, Olsztyn 2002
 • Ląd gordyjski, Gołdap 2006
 • Rozwidlenia, Olsztyn 2008
 • Kamienna kładka. Wiersze wybrane z lat 1980-2011, Dąbrówno 2012
 • Bliźniego, swego, Sopot 2012
 • Mazurské odjezdy. Vybor poezie z let 1980-2011, Opava 2012
 • Mazurské dědictví, Opava 2013
 • Widny kres, Sopot 2017
 • Nic a nic = Vobec ale vobec = Rien de rien, Olsztyn 2017
 • Zawsze gdzieś jest noc, Szczecin 2018
 • Viditelný obzor. Vždy je někde noc, Opava 2019
 • Aktorstwo. Z dziennika Wiktora Sulkowskiego, Olsztyn 2019

 

Monografie:

 • Michał Kajka. Poeta mazurski, Olsztyn 1992
 • Metamorfozy Anny Kamieńskiej, Olsztyn 1995
 • Poetycka wiara Jarosława Iwaszkiewicza, Olsztyn 1999
 • Zmartwychwstały kraj mowy. Literatura Warmii i Mazur lat dziewięćdziesiątych, Olsztyn 2002
 • Ku tajemnicy. Szkice o poezji po 1956 roku, Olsztyn 2003
 • Od biografii do recepcji. Ernst Wiechert, Konstanty I. Gałczyński, Zbigniew Herbert na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2011
 • Raje i apokalipsy. Studia i szkice o literaturze dwudziestowiecznej, Olsztyn 2011
 • Ruiny przeciw wizji. O młodej "niepolitycznej" poezji dziewiątej dekady XX wieku, Olsztyn 2012
 • Przypominanie Fritza Skowronnka, Żytkiejmy 2013
 • Wyobraźnia historyczna Mazurów pruskich. Studia i źródła, Olsztyn 2014
 • Kanon prywatny. Książki poetyckie 1981-2015, Olsztyn 2016
 • Północne miniatury krytyczne. Odcienie kultury literackiej na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2018
 • Północne miniatury krytyczne. Koloryty ziem pruskich i varia, Olsztyn 2018
 • Postacie kobiecości. O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, Kraków 2019

 

Źródła internetowe:

http://www.uwm.edu.pl/polonistyka/index.php?option=com_content&view=article&id=276&catid=78&Itemid=9

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Chojnowski

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...