Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / „Rzeczy niepokój”. O twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów dzieł literackich Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Rozdział I. Głos pokolenia. Biografia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Rozdział II. „Śpiew z pożogi”. O twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  • 1. Poetyckie wzory
  • 2. Od wierszy społecznych i nastrojowych juweniliów do świadectw Zagłady
  • 3. Uwagi o poetyce Baczyńskiego
  • 4. Natura, człowiek i historia – uniwersum poezji Baczyńskiego
  • 5. Legenda
 • Rozdział III. Groza historii i szukanie ładu. Interpretacje wybranych utworów
  • 1. *** [Niebo złote ci otworzę…]. Śmierć w Arkadii
  • 2. Psalm 4. Modlitwa pośrednika czy krzyk zbuntowanego?
  • 3. Spojrzenie. Portret wielokrotny
  • 4. Rzeczy niepokój. Siła jednająca sprzeczności
 • Bibliografia przedmiotowa
 • Nota o autorce
 • Antologia
  • Nota edytorska
  • Piosenka
  • Miserere
  • Sur le pont d’Avignon
  • Magia
  • Dzieci na mrozie
  • Przypowieść
  • Pokolenie [Do palców przymarzły struny…]
  • Bez imienia
  • Psalm 1. O pragnieniu
  • Psalm 2. O krzyżu
  • Psalm 3. O łasce
  • Wyroki
  • Biała magia
  • Bohater
  • Historia
  • Młodość
  • *** [O miasto, miasto – Jeruzalem żalu…]
  • Otwarcie przemian
  • Martwa pieśń
  • Rorate coeli
  • Ten czas
  • Rzeka
  • Modlitwa I
  • Modlitwa III
  • Kolęda
  • Wróble
  • Ziemia
  • Deszcze
  • *** [Oddycha miasto ciemne…]
  • *** [Byłeś jak wielkie, stare drzewo…]
  • Dwie miłości
  • Róża świata
  • Pokolenie [Wiatr drzewa spienia…]
  • Mazowsze
  • Rodzicom
  • Z głową na karabinie
  • Poległym
  • Wiersz o cierpieniu
  • Elegia o… [chłopcu polskim]
  • *** [Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę…]
  • Modlitwa do Bogarodzicy
  • *** [Których nam nikt nie wynagrodzi…]
  • Z lasu
  • *** [Gdy za powietrze zasłoną…]
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
Opis:

Autorka odważnie mierzy się nie tylko z literacką i pozaliteracką legendą poety, ale także z licznymi uproszczeniami, które zdążyły pojawić się w obszarze historii literatury. Krzysztof Kamil Baczyński stał się przecież zarówno symbolem pokolenia AK, jak i symbolem całej generacji poetów-żołnierzy, którzy oddali swoje życie w walce o godność i wolność. Badaczka z taktem i niemałą zręcznością wydobywa mniej znane aspekty zarówno biografii, jak i twórczości poety, przypomina teksty zapomniane, a oprócz tego na nowo oświetla te, które zadomowiły się w antologiach i naszej świadomości literackiej. Wirtuozerska gra perspektyw – syntetycznej i analitycznej – sprawność pióra, jasny wywód to dodatkowe atuty książki, która ma szanse znaleźć się nie tylko w bibliotekach szkolnych czy uniwersyteckich, ale także na półkach miłośników poezji XX wieku.

Na uznanie zasługuje bardzo klarowny język wykładu. Przeprowadzone interpretacje są zakorzenione w solidnej analizie formalnej – ciekawe, niejednostronne, procesualne („rozgrywają się” na oczach czytelnika, mają charakter analityczno-hermeneutycznych inscenizacji).