Czytelnia / Hanna Kryńska

Dr Hanna Kryńska – literaturoznawca i polonistka w liceum ogólnokształcącym w Lublinie. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na podstawie rozprawy Psalmiczność w poezji polskiej XX wieku w Katedrze Teorii i Antropologii Literatury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Brała udział w projektach „Miłosz w Lublinie” oraz „Literatura a religia. Wyzwania epoki świeckiej”. Zajmuje się teorią literatury, poezją polską XX wieku oraz relacją literatura-religia.

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...