Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Teksty rozproszone. Tom 2

Spis treści:
 • CZĘŚĆ DRUGA. ARTYKUŁY I ESEJE Z LAT 1940–1975
 • Dlaczego jestem frankofilem
 • Co zawierał pewien tornister w roku 1917
 • Kandydat polski do Nagrody Nobla Rozmowa z Józefem Wittlinem
 • 38 Union Square
 • O Soli ziemi
 • O Józefie Wittlinie
 • Rapsod jugosłowiański
 • Wojna i słowo
 • List do Kongresu Pisarzy w Kalifornii
 • Tadeusz Kościuszko
 • Pokłon poetom getta
 • O Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza
 • O Wierzyńskim
 • Fra Leopoldo
 • Ćwierć wieku literatury polskiej
 • Literatura polska – postscriptum
 • Pamięci Lechonia. Od Przyrynku do Nowego Jorku
 • Dlaczego nie wracamy?
 • Literatura emigracyjna a Kraj
 • Przedmowa tłumacza do trzeciego wydania Odysei
 • Opowieść wojenna Rembeka
 • Młoda proza emigracyjna
 • Przedmowa do "Rzeki" Pawła Mayewskiego
 • Przyjaciel doskonały
 • Sąd o Henryku Sienkiewiczu
 • Pochwała kobiety piszącej
 • Wiersze Michała Sambora
 • Liryka hiszpańska XX wieku
 • Gdzie powinien spoczywać ostatni król polski?
 • Nasza Irena
 • Przedmowa do Sędziego za kratami Jana Morelowskiego
 • Krzyż
 • O Brewiarzu miłości Zofii Romanowiczowej
 • Stefan Żeromski z perspektywy lat
 • Pegazy na Kredytowej
 • Dar intelektu
 • Czy prochy Norwida powinny być przeniesione do Kraju?
 • Z Rafałem i o Rafale
 • Z perspektywy dziesięciu lat
 • Poeta czysty
 • Lorca na scenie nowojorskiej
 • Teatr amerykański (i zachodnioeuropejski)
 • Na pożegnanie Wierzyńskiego
 • Epitafium
 • Pierwszy lot
 • Postscriptum do Soli ziemi po trzydziestu pięciu latach
 • Smutny przywilej
 • Akademia Grydzewskiego
 • Przemówienie z okazji wyboru do Niemieckiej Akademii Języka i Literatury w Darmstadcie
 • Cortona, Luca Signorelli i św. Małgorzata z Cortony
 • Ankieta o „Wiadomościach Literackich”
 • Żegnamy przyjaciela
 • Sono felice…
 • CZĘŚĆ TRZECIA FRAGMENTY Z KSIĄŻKI O ŚW. FRANCISZKU Z ASYŻU (1927–1932)
 • Fragment z przedmowy do książki o św. Franciszku z Asyżu
 • Aksamit truwera
 • Święty Franciszek na wojnie
 • O nawróceniu św. Franciszka
 • Vir simplex i idiota O powołaniu św. Franciszka
 • Nota edytorska
 • Lista pierwodruków
 • Wybrane opracowania dotyczące eseistyki Józefa Wittlina
Opis:

Eseje Józefa Wittlina to niezwykle ważna część jego spuścizny. Gdyby przyjąć na chwilę – z gruntu niestosowne wobec tak wybitnego artysty pióra – kryterium ilościowe, trzeba by zauważyć, że Wittlinowska eseistyka wielokrotnie przekracza objętością pozostawione przezeń dzieła epickie i liryczne razem wzięte, a równać się z nią mogłaby jedynie działalność epistolograficzna pisarza. Rangę tej eseistyce nadała decyzja Jerzego Giedroycia, który w 1963 roku doprowadził do opublikowania w Paryżu Orfeusza w piekle XX wieku, zbioru zredagowanego przez samego autora. Tom ten utrwalił w świadomości odbiorców miejsce Wittlina wśród najlepszych polskich eseistów. Był też w chwili pierwszego wydania wymownym znakiem ciągłości polskiej kultury mimo hekatomby drugiej wojny światowej i całkowicie zmienionych po 1945 roku realiów.

Niniejsza książka to zbiór tekstów, który nazwać by można „cieniem” czy „sobowtórem” kanonicznego Orfeusza w piekle XX wieku. Weszły w jej skład wypowiedzi, które nie znalazły się w owym eseistycznym opus magnum i które siłą rzeczy pozostają w jego cieniu, nawet jeżeli były już wcześniej przedrukowywane w wydaniach książkowych. Są to wypowiedzi rzadziej komentowane i z całą pewnością mniej znane, choć głębią myśli i wyrazu nierzadko dorównują one tym pomieszczonym w Orfeuszu… Opublikowano w tej edycji teksty, które wtórują Orfeuszowi…, dopowiadają zawarte w nim myśli albo ukazują drogę dochodzenia pisarza do wyrażonych tam sądów i przekonań. Lektura zebranych tu artykułów pozwala szybko uzmysłowić sobie, że podejmowane przez Wittlina decyzje o tym, które teksty włączyć do Orfeusza…, a z których zrezygnować, nie były uzależnione od jakości i ważkości szkiców. Wiele prezentowanych tutaj „tekstów rozproszonych” to utwory znakomite, wiele z nich to również wypowiedzi niezwykle ważne i sam autor musiał zdawać sobie z tego sprawę. Przypuszczać należy raczej, że do niektórych esejów czy recenzji niewłączonych do Orfeusza… Wittlin po prostu nie miał dostępu w chwili układania całości wyboru, pozostawał wszak w warunkach emigracyjnego odcięcia od bibliotecznych źródeł krajowych. Z kolei inne teksty, pisane już w Ameryce, wymagałyby tłumaczenia z języka angielskiego albo wydawały się – być może – silnie związane z miejscem pierwodruku i nie zostały uznane za dość wymowne w izolacji od oryginalnego kontekstu.

(fragment wstępu, Katarzyna Szewczyk-Haake)

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kanon Polski.

Wydawca: Instytut Literatury
Miejsce i rok wydania: Kraków 2022
Opracowanie krytyczne i redakcja naukowa: Katarzyna Szewczyk-Haake
Redakcja: Paweł Cieślarek
Korekta: Anna Hajduk, Elżbieta Zarych
Skład i łamanie, przygotowanie do druku: Alicja Stępniak
ISBN: 978-83-66765-66-5

Loading...