Wydawnictwa / Biblioteka Krytyki Literackiej / Ten, który widzi. O twórczości literackiej Józefa Czapskiego

Spis treści:
 • Wykaz stosowanych skrótów dzieł Józefa Czapskiego
 • Rozdział I
  • Na Kresach
 • Rozdział II
  • Dwudziestolecie międzywojenne. Czapski w Polsce i Paryżu
 • Rozdział III
  • Lata 30. i powrót z Paryża do Polski
 • Rozdział IV
  • Druga wojna światowa
  • Wspomnienia starobielskie
  • Na nieludzkiej ziemi
 • Rozdział V
  • „Kultura” i trudne początki emigracji
 • Rozdział VI
  • Wyrwane strony. Dzienniki Czapskiego
 • Rozdział VII
  • Eseistyka Józefa Czapskiego
   • O literaturze
   • O historii
   • O malarstwie
 • Bibliografia
 • Nota o autorze
 • Od wydawcy
 • Streszczenie
Opis:

W literaturze przedmiotu poświęconej Józefowi Czapskiemu od dawna funkcjonuje przeświadczenie, że jego eseistyka wymaga wysiłku wydobycia się z ram zbiorowych nawyków, wyzwolenia ze stereotypów i utartych kolein myślenia. Autorka wyposaża nas w klucz lekturowy otwierający teksty ściśle zrośnięte z tragiczną historią dwudziestego wieku, te, które dotyczą sztuk pięknych – zwłaszcza malarstwa – oraz eseje krytycznoliterackie. Badaczka uwzględnia przy tym zarówno wydane zbiory esejów oraz fragmenty dzienników, jak i niepublikowane, więc i nieznane zapiski dziennikowe oraz listy, dostępne w archiwach Muzeum Czartoryskich oraz Ossolineum.

Loading...