Czytelnia / Agata Janiak

Agata Janiak – doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Skończyła polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracę magisterską na temat wymiaru metafizycznego w poezji Bolesława Leśmiana obroniła w 2011 roku. Zajmuje się eseistyką Józefa Czapskiego. Szczególnie zainteresowana literaturą okresu międzywojennego i literaturą emigracyjną. Zastępca przewodniczącego Doktoranckiego Koła Naukowego Literaturoznawców Parerga. Na co dzień pracuje w Dziale Rękopisów w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Źródła internetowe:

http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownik/agata-janiak

Czytaj więcej

Twórczość