Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Zagubiony wpośród obcych. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider

Opis:

Próba krytycznej wiwisekcji dorobku epistolarnego Haupta to przedsięwzięcie pionierskie, poprzedzone przez liczne poszukiwania i szczegółowe ustalenia dokumentacyjne (nieznane do tej pory fragmenty korespondencji), co samo w sobie stanowi istotną zasługę autora.

Mamy zatem do czynienia z wyrazistym zakreśleniem obszaru badań, zreferowaniem celu własnych poszukiwań.Jawi się on jako ambitna próba rekonstrukcji samoświadomości twórczej Haupta, zdeterminowanej przez kondycję wygnańca, ulegającą na przestrzeni lat ewolucji i przechodzącą w figurę outsidera.

Panas proponuje nam Haupta nieoczywistego, widzianego zarówno od strony jego warsztatu pisarskiego będącego przedmiotem badań tekstologicznych, światopoglądu twórczego ujawniającego się poprzez deklaracje w pismach z pozoru marginalnych, ale też poprzez konkretne działania natury „technicznej”, wreszcie od strony wzajemnych relacji pomiędzy epistolografią a zasadniczą częścią twórczości w postaci komponowanych (wydanych i niewydanych) zbiorów opowiadań.

Spis treści:
 • Wstęp
  • Uwagi o epistolografii Zygmunta Haupta (1946–1975)
  • „...mam jakąś wadę, nie umiem pisać listów”
  • „...w takt polskiej mowy”
  • Pisarz na wygnaniu
  • Powrót do kraju
  • „Pan jest starym emigrantem...” Korespondencja Zygmunta Haupta z Józefem Wittlinem (1947–1974)
  • Nienapisany szkic
 • „Kultura” – „Wiadomości” – „Tematy”. Korespondencja z redaktorami Początki współpracy z „Kulturą”
  • Nie tylko „Kultura”
  • „Czy ma Pan coś nowego na warsztacie?”
  • Tłumacz
  • Aneks. Korespondencja Zygmunta Haupta i Jerzego Giedroycia (1947–1975) – wybór
 • Od wygnańca do outsidera
  • War bridegroom
  • Wielka polityka w tle
  • Pisarz polski w Ameryce
  • O poezji outsidera
  • „Wieża babel języków”
  • Brzmienia
 • „Balon”. Rekonesans w archiwum pisarza
  • Archiwum
  • „Balon”
  • Wnioski
 • Podziękowania