Czytelnia / Paweł Panas

Paweł Panas – krytyk literacki i historyk literatury. Jest adiunktem w Ośrodku Badań nad Literaturą Religijną Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Publikował między innymi w „Tekstach Drugich”, „Sign System Studies”, „Europa Orientalis”. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych: International Institute for Hermeneutics i Immigration and Ethnic History Society. Wydał książki poświęcone twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, a także Marcina Świetlickiego. Członek Komitetu Redakcyjnego „Roczników Humanistycznych”.

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Doświadczenia religijne w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Lublin, 2012.
  • Opisanie świata: szkice o poezji Marcina Świetlickiego, Kraków, 2014.

Źródła internetowe:

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...