Wydawnictwa / ROK ROMANTYZMU / Dziady. Opracowała Maria Cieśla-Korytowska

Spis treści:
  • I. Dlaczego jedne Dziady?
  • II. Kompozycja Dziadów
  • III. Konstrukcja wewnętrzna
  • IV. Improwizacja
  • V. Najważniejsze idee romantyczne
  • VI. Główne idee Poety
  • VII. Świat wartości Mickiewicza
  • Aneks
  • DZIADY
Opis:

Niniejsze wydanie wszystkich części Dziadów Adama Mickiewicza poprzedza obszerny wstęp dotyczący między innymi kompozycji dramatu, najważniejszych idei romantycznych oraz świata wartości Poety: tekstowi towarzyszą liczne przypisy i komentarze. Jako uzupełnienie w Aneksie przytoczone zostały stanowiące kontekst dokumenty, miedzy innymi: plany powstania dalszych części Dziadów rozważania w wykładach paryskich n temat “dramatu słowiańskiego”, wstęp do wydania francuskiego, fragmenty eseju George Sand mającego za temat Dziady, bajka Goreckiego, wyimki z korespondencji filomatów na temat sceny więziennej Dziadówfragmenty Państwa i Uczty Platona.

Wydanie jest bogato ilustrowane: na szczególną uwagę zasługują zachowane portrety rzeczywistych bohaterów sceny więziennej Dziadów części III, przybliżając ich nam i podkreślając realizm dramatu Mickiewicza.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania Kanon Polski.

 

Wydawnictwo: Wydawnictwo Avalon
Miejsce i rok wydania: Kraków 2023
ISBN: 978-83-7730-598-0

Loading...