Czytelnia / Maria Cieśla-Korytowska

Maria Cieśla-Korytowska – (ur. 7 grudnia 1947 w Krakowie). Uczyła się w IX Liceum Ogólnokształcącym im. I. Joteyki, a następnie w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Nałkowskiej w Krakowie; w 1965 zdała maturę. Następnie studiowała polonistykę oraz romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po uzyskaniu w 1970 roku magisterium z polonistyki podjęła pracę w Instytucie Filologii Polskiej (później Instytut Polonistyki, od 2004 Wydział Polonistyki) UJ w Katedrze Literatury XIX wieku. W pracy badawczej zajęła się głównie literaturą i kulturą romantyzmu, historią idei, związkami między literaturą a sztuką oraz komparatystyką. Jako badaczka debiutowała w 1972 recenzją książki M. Janion Romantyzm. Studia o ideach i stylu, zamieszczoną w „Tekstach” (nr 5). W tymże roku otrzymała magisterium z romanistyki. Recenzje, artykuły i przekłady publikowała m.in. w „Pamiętniku Literackim” (1973, 1994, 2003), „Tekstach” (1974, 1979), „Literaturze” (1976, 1977), „Ruchu Literackim” (1978, 1982, 1992, 1994-95, 2015), „Znaku” (1983, 1986, 1993), „Tekstach Drugich” (1996), „Kwartalniku Filozoficznym” (1997, 2016), „Pracach Komisji Filologicznej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk” (2007-08), „Acta Poloniae Historica” (2014), „Roczniku Komparatystycznym” (2015), „Alma Mater” (2017).

W 1975 obroniła na UJ doktorat na podstawie pracy pt. Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego (promotor prof. Kazimierz Wyka) i otrzymała stanowisko adiunkta na UJ. W tymże roku wyjechała do Francji, gdzie do 1977 roku była lektorką języka polskiego na Université Nancy II. W 1985 roku przebywała na stypendium Oxford Colleges Hospitality Scheme. W 1988 roku habilitowała się na UJ w zakresie literatury polskiej i porównawczej rozprawą pt. Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche, Novalis, Słowacki. Brała udział w międzynarodowych konferencjach i kongresach m.in. w Paryżu, Lille, Grenoble, Nancy, Londynie, Oksfordzie, Lejdzie, Fryburgu, Atenach i Stambule.

W 1990 założyła w Instytucie Filologii Polskiej UJ Zakład Komparatystyki Literackiej, przekształcony w 2000 roku w Katedrę Komparatystyki Literackiej, którą kierowała do przejścia na emeryturę w 2017. W 1993 roku była założycielką Polskiego Towarzystwa Komparatystycznego (członka International Comparative Literature Association, ICLA/AILC), którego została prezesem, a w 1998-2000 także członkinią Komitetu Wykonawczego ICLA/AILC. W 1999 roku uzyskała tytuł naukowy profesora, po czym w 2000 otrzymała nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 2006 – profesora zwyczajnego UJ. W 2007 została redaktorem naczelnym założonej przez siebie serii UJ Komparatystyka Polska. Tradycja i współczesność (do 2015 wydano siedemnaście tomów).

W 2009 weszła w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W 2013 roku została członkiem korespondentem PAU. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1998), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2002), Złotym Medalem za Długoletnią Służbę (2011), Nagrodami Rektorskimi UJ I stopnia (2011) i II stopnia (2012), Krzyżem Wolności i Solidarności (2011) oraz Odznaką „Honoris Gratia”, przyznaną za szczególne zasługi na rzecz m. Krakowa (2017). Mieszka w Krakowie.

 

TWÓRCZOŚĆ:

 • Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego, Wrocław 1979.
 • Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche, Novalis, Słowacki, Kraków 1989
 • „Dziady” Adama Mickiewicza, Warszawa 1995, Wyd. 2 tamże 1998.
 • O romantycznym poznaniu, Kraków 1997.
 • O Mickiewiczu i Słowackim, Kraków 1999.
 • Romantyczne przechadzki pograniczem, Kraków 2004.
 • Autor, autor!, Kraków 2010.
 • Te książki zbójeckie…, Kraków 2011.

 

Książki redagowane

 1. Messianisme et slavophilie, Kraków 1987

 2. The Slavs in the Eyes of the Occident, the Occident in the Eyes of the Slavs,Kraków/Columbia University Press 1992

 3. Kazimierz Wyka - od istoty do anegdoty, Kraków 1996

 4. Narodowy i ponadnarodowy charakter literatury/National and Supranational Character of Literature, Kraków 1997

 5. Juliusz Słowacki – poeta europejski, Kraków 2000

 6. Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, Kraków 2007 Archipelag porównań, Kraków 2007

 7. Oblicza Narcyza: obecność autora w dziele, Kraków 2008

 8. Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, Kraków 2010

 9. Ja – poeta. Juliusz Słowacki, Kraków 2010

 10. Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, Kraków 20121.    

 11. Olimp – ideał, doskonałość, absolut, Kraków 2014

 

Publikacje zagraniczne

 1. L'univers mystique d'un poète polonais w: Romantisme, Paris 1978/19  

 2. La littérature comparée en Pologne w: Bulletin de Littérature Générale et Comparée , Paris , no 19, 1996

 3. L'Apocalypse romantique: „Samuel Zborowski" de Jules Słowacki w: IRIS, no 15 1995

 4. Un comparatiste polonais au Collège de France, w: Littérature comparée. Théorie et pratique. Actes du Colloque international tenu à l'Université de Paris XII-Val de Marne et à la fondation Gulbenkian les 1er et 2 avril 1993, Paris 1999

 5. Kordian par Juliusz Słowacki, rozdział w: Le héros romantique et l'histoire. Aspects de la dramaturgie romantique chez Kleist, Musset et Słowacki, Paris, Champion 1999,

 6. La conception mickiewiczienne de l'homme  (d'après les „Aïeux"), w: Adam Mickiewicz. Kontext und Wirkung/Contexte et rayonnement, red. Rolf Fieguth, Universitätsverlag Freiburg Schweiz 1999

 7. La spécificité du romantisme polonais, w: TAYTOTHTA KAI ETEPOTHTA ΣTH ΛOΓOTEXNIA, 180ς- 20ς /  Identity and Alterity in Literature, 18th-20th C., , t. I, red. Eleni Politou-Marmarinou, Sophia Denissi, Ateny 2000

 8. Chopin in Vienna –w Austria and Austrians: Images in World Literature, red. Wolfgang Görtschacher, Holger Klein, Tübingen 2003

 9. On the Romantic Cognition w: Romantic Poetry, red. Angela Esterhammer,  Benjamins, Amsterdam 2002

 10. Mickiewicz et l'Europe, w: Mickiewicz - Turcja - Europa. Mickiewicz - Tϋrkiye – Avrupa, red. J. Pietrzak-Thebault, Muzeum Literatury Adama Mickiewicza w Warszawie/Oficyna Wydawnicza "Errata", Warszawa 2012

 

Komparatystyka Polska. tradycja i współczesność (redakcja serii)

 1. Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla - Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007

 2.  Archipelag porównań. Szkice komparatystyczne, red. M. Cieśla – Korytowska, Kraków 2007

 3. Oblicza Narcyza. Obecność autora w dziele, red.  M. Cieśla – Korytowska, I. Puchalska, M. Siwiec, Kraków 2008

 4. Ilona Woronow, Romantyczna korespondencja sztuk: Stendhal, Hoffmann, Baudelaire,  Norwid, Kraków 2008

 5. J.G. Pawlikowski, Mistyka Słowackiego, edycja, wstęp, komentarze M. Cieśla - Korytowska, Kraków 2008

 6. Małgorzata Sokalska, Opera a dramat romantyczny, Kraków 2009

 7. Magdalena Siwiec, Romantyzm i zatrzymany czas,  Kraków 2009

 8. Literatura a malarstwo, malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku, red.  G.Królikiewicz, O.Płaszczewska, I.Puchalska, M.Siwiec, Kraków 2009

 9. Olga Płaszczewska, Przestrzenie komparatystyki. Italianizm, Kraków 2010

 10. Persefona, czyli dwie strony rzeczywistości, red. M. Cieśla – Korytowska, M. Sokalska, Kraków 2010

 11. M. Cieśla – Korytowska, Te książki zbójeckie, Kraków 2011

 12. Prace Herkulesa – człowiek wobec wyzwań, prób i przeciwności, red. M. Cieśla – Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2012

 13. M. Siwiec,  Romantyczne koncepcje poezji. Poeta i Muza – relacja w stanie kryzysu, Kraków 2012

 

Odznaczenia i nagrody

 • ​Krzyż Wolności i Solidarności (2011)

 • Złoty Krzyż Zasługi (1998),

 • Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (2000),

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2002),

 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2011),

 • Nagrody Rektora UJ I stopnia (2011, 2017),

 • Nagroda Rektora UJ II stopnia (2012),

 • Odznaka Prezydenta Miasta Krakowa „Honoris Gratia” (2017),

 • Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017)

Źródła:

http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Maria_KORYTOWSKA

http://www.komparatystyka.polonistyka.uj.edu.pl/prof.-dr-hab.-maria-korytowska1

Czytaj więcejzwiń
Loading...