Czytelnia / Adam Regiewicz

Adam Regiewicz – literaturoznawca, filolog i filmoznawca. Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Działa w środowisku nauczycielskim (w latach 1996–2010 jako nauczyciel), dla którego przygotowuje popularne propozycje dydaktyczne: wykłady, warsztaty, scenariusze lekcyjne: Dialog filmu z literaturą. Scenariusze lekcji dla liceum i technikum (2006), Dialog muzyki z literaturą. Scenariusze lekcji dla liceum i technikum (wraz z Tomaszem Florczykiem; 2020). Jest współautorem serii licealnych podręczników Sztuka wyrazu, wydawanych przez GWO, oraz pomysłodawcą projektu Edukacja w czasach cyfrowej zarazy. 

Twórczość:

Prace naukowe:

 • Wizerunek heretyka w średniowiecznym piśmiennictwie polskim, Katowice 2001
 • Ślady obecności średniowiecznego wizerunku inkwizytora i civitas diaboli w polskiej literaturze fantasy po roku 1989, Zabrze-Racibórz 2009
 • Kino a kultura w świetle antropologii współczesnej. Próba interpretacji kerygmatycznej, Lublin 2011
 • Mediewalizm wobec zjawisk audiowizualnych i nowych mediów, Warszawa 2014
 • Poza horyzontem. Eseje o sztuce czytania (Ćwiczenia z poszukiwania sensu), Kraków 2015 
 • Kerygmatyczne figury interpretacji, Kraków 2016 
 • Pomiędzy zbrodniami. Komparatystyka na tropie kryminału, Gdańsk 2017 
 • Szkice o pożytkach z retoryczności teorii literatury i o niepokojach z nią związanych, Kraków 2018
 • Czytanie językami. Praktyki interpretacyjne dla uczniów i studentów, Kraków 2022

Proza:

 • Kamienica przy Antycznej, 2017 
 • Ucieczki Jakuba Krafta 
 • HubertusKrojcok i Krampus, 2021

Źródła internetowe:

http://www.ifp.ajd.czest.pl/488,prof--dr-hab---Adam-Regiewicz

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=97698&_k=dmpwno

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Regiewicz

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...