Czytelnia / Agnieszka Tarnowska

Agnieszka Tarnowska (ur. 1997) – studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje w Ośrodku Myśli Politycznej i Regionalnym Ośrodku Debaty Międzynarodowej w Krakowie. Publikuje w Teologii Politycznej. Obroniła z wyróżnieniem pracę licencjacką na temat Patriotyzmu konstytucyjnego w Niemczech XX stulecia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: historii idei politycznych, filozofii polityki XX wieku i polityki współczesnego Izraela. Obecnie przygotowuje pracę magisterską na temat Przedpolitycznych fundamentów ładu międzynarodowego w świetle dyskusji Benedykta XVI i Jürgena Habermasa.

Czytaj więcejzwiń
Loading...