Czytelnia / Agnieszka Ziołowicz

Agnieszka Ziołowicz – filolog, dr hab. nauk humanistycznych, profesor Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główne kierunki badań: historia literatury polskiej okresu romantyzmu; estetyka i poetyka dziewiętnastowiecznego dramatu i dramatyczności; myśl antropologiczna i estetyczna w wieku XIX; problematyka romantycznej podmiotowości – literackie formy artykulacji „Ja" i ich konteksty filozoficzne. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz publikacji książkowych. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie) oraz Sekretarza Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Misteria polskie". Z problemów misteryjności w dramacie romantycznym i młodopolskim, Kraków 1996 
  • Dramat i romantyczne „Ja". Studium podmiotowości w dramaturgii polskiej doby romantyzmu, Kraków 2002 
  • Poszukiwanie wspólnoty. Estetyka dramatyczności a więź międzyludzka w literaturze polskiego romantyzmu, Kraków 2011

Źródła internetowe:

http://www.khlor.polonistyka.uj.edu.pl/dr-hab.-agnieszka-ziolowicz-prof.-uj

https://pl.wikipedia.org/wiki/Agnieszka_Ziołowicz

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...