Czytelnia / Bogusław Dopart

Bogusław Dopart – filolog, historyk kultury, antropolog społeczny. Kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności; zastępca Przewodniczącego Komisji Kultury Słowian Polskiej Akademii Umiejętności, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Ponadto należy do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i do Muzealnej Rady Programowej przy Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Przewodniczący Komitetu Krakowskiego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Kieruje Zespołem Nauki przy Think Tank Instytut w Warszawie. Był stypendystą rządu francuskiego i Uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim oraz opiniodawcą Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Autor ponad 250 publikacji naukowych.

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, Kraków 1992
  • Mickiewiczowskie słowa sekretne, Kraków 1999
  • Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999
  • Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza, Kraków 2002
  • Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, Kraków 2013

Źródła internetowe:

https://boguslawdopart.pl

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogusław_Dopart

 

Czytaj więcejzwiń
Loading...