Czytelnia / Elżbieta Nowicka

Elżbieta Nowicka – profesor doktor habilitowany, historyk literatury w Zakładzie Literatury Romantyzmu UAM w Poznaniu, stale współpracuje z Katedrą Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Katedrą Muzykologii UAM. Prowadzi zajęcia dla studentów filologii polskiej, wiedzy o teatrze oraz dla słuchaczy międzywydziałowej specjalności operologicznej. Od 2011 dyrektor Centrum Badań nad Teatrem Muzycznym UAM. Prowadzi badania nad literaturą, dramatem i teatrem XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem opery. Jest członkiem Komisji Teatrologicznej PTPN oraz członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN.

Książki autorskie:

  • „Postylion niesie pisanie…” Szkice o romantycznym liście poetyckim. Poznań 1993
  • Dzieje teatru w Polsce. Poznań 2000
  • Omamienie – cudowność – afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. Poznań 2003 (wznowienie: Kraków 2021)
  • Zapisane w operze. Studia z historii i estetyki opery. Poznań 2012
  • Oblicza wieku dziewiętnastego. Studia z historii literatury, teatru i opery. Poznań 2017 (współautorka: Alina Borkowska-Rychlewska)

Źródła internetowe:

http://cbntm.amu.edu.pl/?p=421

Czytaj więcejzwiń
Loading...