Czytelnia / Jakub Jurkowski

Jakub Jurkowski  absolwent filologii polskiej i klasycznej, doktorant literaturoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W swojej pracy zajmuje się seriami recepcyjnymi oraz stylami odbioru twórczości Wergiliusza w polskiej i europejskiej literaturze modernistycznej. Najnowsze publikacje: „Usłysz nas Srebrnołuki”. Egzegeza modlitwy greckich wojowników we „Fragmencie” Zbigniewa Herberta [w:] Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta (2015); Filozofia jako „meditatio mortis” w konsolacjach Seneki, „Las Rzeczy” 2016, nr 1; Po co klasycyzm? Przemiany recepcji tradycji śródziemnomorskiej w najnowszej literaturze polskiej – przypadek Wojciecha Wencla i Przemysława Dakowicza [w:] Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie – edukacja (2018); Religia „mitu śródziemnomorskiego” Zygmunta Kubiaka – projekt, mit, utopia? [w:] Widziałem Go. Literatura wobec doświadczenia religijnego (2018).

Źródła internetowe:

https://bpc.org.pl/pl/ksiazka/widzialem-go%2C190.html

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...