Czytelnia / Janusz Drzewucki 

Janusz Drzewucki (ur. 6 grudnia 1958 w Kruszwicy) – krytyk literacki, poeta, dziennikarz, wydawca, redaktor.

Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego debiut poetycki miał miejsce w „Życiu Literackim” w 1979 roku. W latach 1984–1990 pracował jako redaktor, zastępca kierownika i kierownik redakcji literatury pięknej Wydawnictwa „Pomorze” w Bydgoszczy. Jako dziennikarz współpracował między innymi z gazetami: „Itd” (1990), „Nowa Europa” (1992–1993), „Rzeczpospolita” (1993–2005). Swoje utwory publikował między innymi w czasopismach: „Student”, „Życie Literackie”, „Pismo Literacko-Artystyczne”, „Poezja”, „Książki. Magazyn Literacki”, „Twórczość”, „Literatura”, „Tygodnik Powszechny”, „Odra”, „Zeszyty Literackie”, „Akcent”, „W drodze”, „Czasu Kultury”, „Tygodnik Literacki”, „Potop”, „Arkusz”, „Polityka” i „Gazeta Wyborcza”. Autor cyklicznego felietonu „Półka z poezją” w dodatku do „Rzeczpospolitej” – „Rzecz o książkach” oraz redaktor działu poezji miesięcznika „Twórczość” (od 1996 roku, na łamach którego utwory oryginalne i teksty krytycznoliterackie publikuje od roku 1983). Członek PEN Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a także Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Laureat wielu nagród, w tym: Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny, Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida i Nagrodą im. Kazimierza Wyki.

Twórczość:

Krytyka literacka:

 • Chaos i konwencja, Kraków 1988
 • Smaki słowa. Szkice o poezji, Wrocław 1999
 • Akropol i cebula. O Zbigniewie Herbercie, Warszawa 2004
 • Stan skupienia. Teksty o prozie, Szczecin 2014
 • Charakter pisma. Szkice o polskiej poezji współczesnej, Kraków–Warszawa 2015
 • Środek ciężkości. Szkice o współczesnej liryce polskiej, Mikołów 2016
 • Lekcje u Różewicza, Wrocław 2018
 • Obrona przypadku. Teksty o prozie 2, Szczecin 2018
 • Muzyka sfer. Teksty o poetkach i poetach, Warszawa 2020

Poezja:

 • Ulica Reformacka. Wiersze z lat 1980–1986, Kraków 1988
 • Starożytny język, Toruń 1989
 • Podróż na południe. Wiersze z lat 1986–1995, Kraków 1995
 • Światło września. 77 wierszy dawnych i nowych, Warszawa–Izabelin 1998
 • Wiersze wybrane, Warszawa 2010
 • Dwanaście dni, Warszawa 2013
 • Rzeki Portugalii, Sopot 2016

Proza:

 • Życie w biegu, Warszawa 2015

Źródła internetowe:

https://culture.pl/pl/tworca/janusz-drzewucki

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janusz_Drzewucki

 

 

 

Czytaj więcejzwiń
Loading...