Czytelnia / Jerzy Wiśniewski

Jerzy Wiśniewski – doktor habilitowany, pracuje w Katedrze Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent studiów polonistycznych na Uniwersytecie Łódzkim, doktorat napisał pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Poradeckiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół muzycznych inspiracji literatury.

Twórczość:

Książki:

  • Miron Białoszewski i muzyka, Łódź 2004
  • Ku harmonii? Poetyckie style słuchania muzyki w wierszach polskich autorów po 1945 roku, Łódź 2013

Książki redagowane:

  • Twórczość Zbigniewa Herberta. Studia, red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski, Kraków 2001
  • Dlaczego Herbert. Wiersze – komentarze – interpretacje, red. Marzena Woźniak-Łabieniec, Jerzy Wiśniewski, Łódź 2004
  • Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (I), studia pod red. Magdaleny Lachman i Jerzego Wiśniewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 1 (15), Łódź 2012
  • Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych (II), studia pod red. Magdaleny Lachman i Jerzego Wiśniewskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2 (16), Łódź 2012

 Źródła internetowe:

http://polonistyka.uni.lodz.pl/wisniewski-jerzy/

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...