Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta

Opis:

W odniesieniu do twórczości Zbigniewa Herberta powraca raz po raz nierozstrzygnięte, a może – nierozstrzygalne pytanie: czy niebo Pana Cogito jest puste? Próbujemy w tej książce sprawdzić hipotezę o niemożności udzielenia odpowiedzi na to pytanie. W pracach o poecie pojawiło się wiele rozbieżnych ocen dotyczących jego stosunku do Boga, transcendencji, religijnego zakorzenienia aksjologii (lub braku takiej relacji). W opiniach badaczy i krytyków literackich zarysowały się dwa bieguny; na jednym znajdują się interpretacje podkreślające agnostycyzm Herberta, na drugim – wskazujące chrześcijańskie źródła jego świata poetyckiego. W tej książce też odnajdziemy teksty bliskie jednemu bądź drugiemu rozpoznaniu.

Grażyna Halkiewicz-Sojak

Spis treści:
 • Rafał Żebrowski,  Religijność Zbigniewa Herberta. „Miscellanea”
 • Wojciech Gutowski,  Pokusy integracji i rozproszenia. Zbigniewa Herberta kłopot z istnieniem
 • Maciej Nowak,  „Bo jeśli sztuka nie będzie kontemplacją”. Myśli o twórczości w korespondencji Zbigniewa Herberta
 • Jacek Bolewski SJ, „Święta chwila poczęcia”. Kreacyjne światła płynące z twórczości Zbigniewa Herberta
 • Joanna Bielska-Krawczyk,  „Nowe trwanie poza śmierć”. Herbert – sztuka a metafizyka
 • Grzegorz Igliński,  Zmagania z „gniotącą lekkością pozoru”. O wierszu Zbigniewa Herberta „Przypowieść o królu Midasie”
 • Agata Stankowska-Kozera,  Obrazy pamięci. O roli obrazu w historiografii Zbigniewa Herberta
 • Józef Maria Ruszar,  Apollo i Dionizos. Źródła mądrości poezji i filozofii
 • Piotr Siemaszko,  Przemoc i sztuka. Wokół twórczości Zbigniewa Herberta
 • Piotr Sobotka,  Niebieska systematyka Zbigniewa Herberta
 • Zofia Zarębianka,  Kilka uwag o wierszu „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy”
 • Dominika Wojtasińska „śmiertelnie skupiony na ciągłym poszukiwaniu drobiazgów” O „Brewiarzach” Zbigniewa Herberta i „Modlitwie” Cypriana Norwida
 • Witold Sadowski,  Śladem gatunków modlitewnych w poezji Zbigniewa Herberta
 • Paweł Gogler, Blizna – Herbert wobec „śmierci Boga”
 • Jerzy Wiśniewski,  „Zakorzeniony w twardej ziemi”. O kilku wierszach Zbigniewa Herberta sprzed debiutu książkowego
 • Tomasz Garbol,  „Grać z nim”. Doświadczenie zła w poezji Zbigniewa Herberta
 • Paulina Abriszewska ,  Przeżycie egzystencjalne Pana Cogito
 • Danuta Kowalewska,  Pan Cogito i magia magii
 • Andrzej Stoff,  Czy estetyka jest w stanie uzasadnić etykę? O „Potędze smaku” Zbigniewa Herberta
 • Małgorzata Lisecka,  Herbert wobec tradycji polskiej poezji dawnej. Retoryka i retoryczność w liryce intelektualnej
 • Daria Mazur,  Kategoria wzniosłości a horyzont metafizyczny. Refleksje nad wybranymi esejami Zbigniewa Herberta
 • Beata Garlej,  Ingardenowska „straszliwość losu” w wierszu Zbigniewa Herberta „Nike która się waha”
 • Kamil Dźwinel,  „Złamany świat”. O „Lalku” Zbigniewa Herberta