Czytelnia / Jewgienij Wasyliew

Jewgienij Wasyliew (ur. 1971) – ukraiński krytyk literacki, doktor nauk filologicznych, profesor nadzwyczajny Rówieńskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego, aktor oraz reżyser teatralny. Autor ponad 220 prac naukowych i edukacyjnych opublikowanych na Ukrainie, w Polsce, Niemczech, Rosji, Białorusi, USA, Czechach. Członek międzynarodowej redakcji czasopisma „Colloquia Litteraria” wydawanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2017 wraz z Jurijiem Paskarem oraz Aleksiejem Titarenko został współzałożycielem Laboratorium Współczesnej Dramaturgii i Reżyserii.

Twórczość:

Prace naukowe:

Tekst wołyński w literaturze XIXXX wieku, „Tekstualia” 2013

Źródła internetowe:

https://wnh.uksw.edu.pl/node/37

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...