Wydawnictwa / Biblioteka Pana Cogito / Jakże samotny na niepewnej drodze!. O tłumaczeniach literatury polskiej

Opis:

Artykuły zawarte w tomie dotyczą wielu przekładanych autorów (między innymi Tadeusza Różewicza, Andrzeja Bursy, Rafała Wojaczka, Zbigniewa Herberta, Bolesława Leśmiana, Witolda Gombrowicza czy Wisławy Szymborskiej), liczne są również analizowane języki tłumaczeń, w tym portugalski, słowacki, włoski, angielski, bułgarski i czeski. Autorzy - zarazem tłumacze i teoretycy tłumaczenia na podstawie własnych poszukiwań i praktyki translatorskiej przedstawiają problematykę przekładoznawczą, rolę tłumacza i skomplikowane kwestie językowe, jakie napotyka on w swojej pracy, a także relacje między autorem a jego reprezentantem w obcej kulturze.

Spis treści:
  • Od redakcji
  • Marcelo Paiva de Souza,  O znaczeniu i godności tłumacza według Zbigniewa Herberta
  • Jewgienij Wasyliew,  „Bezmiar fizycznego i psychicznego nacisku”. Poezja Zbigniewa Herberta w przekładach na język rosyjski
  • Piotr Kilanowski,  Co w trawie piszczy, czyli rozważania tłumacza o ośmiu świerszczach w wierszach Zbigniewa Herberta
  • Jana Juhasova,  Starzenie się Pana Ó Rudolfa Juroleka i Pana Cogito Zbigniewa Herberta. Studium komparatystyczne
  • Kristiyan Yanew,  „Bułgarskie obsesje Różewiczem” (o recepcji twórczości Tadeusza Różewicza w Bułgarii)
  • Ludmiła Berbenec,  Intermedialny aspekt twórczości Wisławy Szymborskiej
  • Francesca Fratangelo,  Leśmian w przekładzie. Na podstawie włoskich przekładów Bolesława Leśmiana
  • Petr Ligocky,  Analogie tematyczne w poezji polskich i czeskich poetów przeklętych 2. połowy XX wieku
  • Nadzieja Bąkowska,  „Operetka” Witolda Gombrowicza w tłumaczeniu na język włoski, angielski i francuski. Studium komparatystyczne