Czytelnia / Magdalena Amroziewicz

Magdalena Amroziewicz – doktorantkaliteraturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygotowuje pracę doktorską o twórczości dwóchpoetów warszawskiej Kwadrygi – Władysława Sebyły oraz LucjanaSzenwalda. Najnowsze publikacje: Kruche koło. Rzecz o micie w poezjiTadeusza Nowaka [w:] Nowy Nowak (Tadeusz) (2016), „Dałeś” – „gubiłem”.O winie i melancholii w twórczości Tadeusza Nowaka („Konteksty Kultury”2016, nr 4), O „Psalmie sielankowym” Tadeusza Nowaka [w:] Zemsta rękiśmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku (2017).

 

Źródło internetowe:

https://bpc.org.pl/pl/ksiazka/obrazy-boga-w-literaturze-polskiej-xx-i-xxi-wieku%2C228.html

Czytaj więcej

Twórczość