Czytelnia / Monika Stankiewicz-Kopeć

Doktor nauk humanistycznych. Autorka monografii naukowych: Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy Wilna i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817 – 1828 (2009), Pominięte, niedocenione, niedokończone: studia i rozprawy o kulturze literackiej XIX wieku (2013), Miasto i cywilizacja w kontekście sporów modernizacyjnych w piśmiennictwie polskim lat 1800 – 1830. Studia (2018).

Czytaj więcej

Twórczość