Czytelnia / Natalia Stencel

Doktorantka literaturoznawstwa i filozofii. Tematy doktoratów:Tekst mistyczny. Sposób jego istnienia a metody badania orazMistyka nadwiślańska. Próba wyodrębnienia i opisu fenomenu z perspektywyhistorycznoliterackiej. Najnowsze publikacje: Mistyka nadwiślańska.Teologia narodu św. Faustyny Kowalskiej i Rozalii Celakówny [w:]Społeczeństwo teologiczne. Polska teologia narodu 966 – 2016 (2016), Iluzjapostępu? O filozoficznym sensie zwrotu cyfrowego w humanistyce („Ethos”2016, nr 112), Lęk przed Miłoszem? Uwagi o sytuacji najmłodszej polskiejpoezji [w:] Dyskursy Miłosza, dyskursy o Miłoszu (2016).

Czytaj więcej

Twórczość