Czytelnia / Paweł Majerski

Doktor habilitowany, adiunktZakładzie Literatury XX i XXI wieku Instytutu Nauk o LiteraturzePolskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ. Opublikował między innymi:Hybrydy. O „młodej poezji” z lat sześćdziesiątych (2011), Górny Śląsk i ZagłębieDąbrowskie. Szkice o dwudziestowiecznej kulturze literackiej regionów(2016), Lektury w czasie (2018). Redaktor i współredaktor tomówzbiorowych, ostatnio: Światy poetyckie Andrzeja Szuby (2016).

Czytaj więcej

Twórczość