Czytelnia / Sławomir Buryła

Sławomir Buryła – literaturoznawca, krytyk literacki, profesor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się edytorstwem XX-wiecznym, współczesną literaturą polską, a zwłaszcza prozą wojny i okupacji oraz Holokaustu. W Wydawnictwie IBL PAN pod redakcją jego, Doroty Krawczyńskiej oraz Jacka Leociaka ukazała się synteza Literatura polska wobec Zagłady (1939–1968) (Warszawa 2012, wyd. II Warszawa 2016, wersja angielska: Peter Lang 2020) oraz dwutomowe Reprezentacje Zagłady w kulturze polskiej (1939‒2019) (Warszawa 2021). Jest reaktorem lub współredaktor kilkunastu tomów zbiorowych dotyczących współczesnej literatury polskiej (między innymi pięciotomowej syntezy Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku). Ostatnio opracował antologię Getto warszawskie w literaturze polskiej (Warszawa 2021).    

Twórczość:

Prace naukowe:

  • Opisać Zagładę, Wrocław 2006
  • Wokół Zagłady, Kraków 2016
  • Rozrachunki z wojną, Warszawa 2017
  • Wojna i okolice, Warszawa 2018

Źródła internetowe:

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=83070&_k=7gf7zh

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sławomir_Buryła

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...