Wydawnictwa / Nowa Krytyka i Esej / Między realizmem a filozofią. Antologia tekstów krytycznych o prozie Bronisława Wildsteina

Spis treści:
 • Część I Budowanie i rozumienie świata. Pisarz sam o sobie
  • Literatura jest aktem rozumienia. Z Bronisławem Wildsteinem rozmawia Maciej Mazurek
 • Część II Od publicysty do filozofa. Szkice i artykuły o pisarstwie Bronisława Wildsteina
 • Część III Jak woda. O tożsamości i totalitaryzmie
 • Część IV Brat. Wildstein w Paryżu
 • Część V O zdradzie i śmierci. Opowiadania o przeszłości i uniwersalnych problemach
 • Część VI Przyszłość z ograniczoną odpowiedzialnością. Niekonwencjonalna lekcja historii najnowszej
 • Część VII   Mistrz. Powieść wcale nie o Grotowskim
 • Część VIII   Dolina Nicości. Powieść z kluczem czy filozoficzny klucz do współczesności?
 • Część IX Czas niedokonany. Saga o Polsce
 • Część X   Ukryty. Polska w gęstwinie czarnego kryminału
 • Część XI Dom wybranych. Aksjologiczne lustro współczesności
 • Nota o Bronisławie Wildsteinie
 • Bibliografia twórczości literackiej Bronisława Wildsteina
 • Noty o autorach artykułów
 • Wykaz pierwodruków
 • Streszczenie
 • Indeks osobowy
Opis:

Wstęp

Bronisław Wildstein to postać znana i obecna w życiu publicznym od dziesięcioleci. Jednak rozpoznawany jest wciąż przede wszystkim jako dziennikarz i publicysta, a dawniej – działacz antykomunistycznej opozycji. Tymczasem Wildstein ma jeszcze jedną twarz – pisarza prozaika, który od końca lat 80. do dziś stworzył siedem powieści i dwa zbiory opowiadań. Napisał takie utwory, jak Czas niedokonany – historyczny fresk o naszej rzeczywistości, O zdradzie i śmierci – quasi-eseistyczna podróż do starożytnego świata, stawiająca fundamentalne pytania o istotę zdrady, Ukryty – ukazujący mroczny świat polityki i zbrodni, czy Mistrz – wielka alegoria poszukiwań ładu aksjologicznego, które są charakterystyczne dla losu jednostki we współczesnej cywilizacji.

Tak wiele dzieł, tak wiele myśli. Dlaczego więc pozostają niezauważone? Ale czy aby na pewno zupełnie niezauważone? Przez lata twórczość literacka Wildsteina stanowiła przedmiot zainteresowania literaturoznawców i krytyków literackich. Powstawały recenzje, a także artykuły naukowe i eseje zgłębiające istotę tej prozy. Nie zawsze pochlebne, ale niejednokrotnie nader interesujące i wartościowe – nawet jeśli krytyczne.

Wśród zajmujących się powieściami i opowiadaniami Wildsteina znalazły się takie znakomite postaci ze świata polskiej krytyki literackiej i nauki o literaturze, jak Włodzimierz Bolecki, Maciej Urbanowski, Wojciech Kudyba, Dariusz Nowacki, Piotr Śliwiński, Jan Tomkowski czy Dorota Heck. Nie zabrakło także innych znakomitych polskich twórców, z Antonim Liberą na czele.

W książce zebrano najważniejsze, najbardziej reprezentatywne i najciekawsze teksty poświęcone twórczości Bronisława Wildsteina. W kolejnych partiach publikacji czytelnik odnajdzie artykuły przekrojowe na temat prozy tego autora, a następnie teksty dotyczące kolejnych jego dzieł, ułożone w porządku chronologicznym. Całość otwiera rozmowa Wildsteina z Maciejem Mazurkiem, w której pisarz mówi o powodach swojej aktywności pisarskiej. Celem tej antologii jest przybliżenie twórczości Wildsteina i ujęcie jej z wielu perspektyw, zarówno afirmatywnych, jak i krytycznych. Zebranie w jednym miejscu tekstów, które stanowić będą możliwie kompletną bibliotekę skreślonych dotąd myśli na temat prozy autora.

Oby ta biblioteka tekstów w przyszłości ożywiała recepcję prozy Wildsteina. Z pewnością jest ona tego warta. Przekonają się o tym ci, którzy sięgną po tę antologię.

Maciej Woźniak 

 

Wydawca: Instytut Literatury
Miejsce i data wydania: Kraków 2021
Wstęp i opracowanie: Maciej D. Woźniak
Redakcja językowa i adiustacja: Alicja Stępniak
Korekta: Anna Hajduk, Tomasz Chlewiński
Projekt okładki: Paweł Górny
ISBN 978-83-66765-71-9

Loading...