Czytelnia / Stanisław Dziedzic

fot. Krzysztof Lis

Stanisław Dziedzic (ur. 13 października 1953Dąbrowie, zm. 8 kwietnia 2021Krakowie) – historyk literatury, publicysta, kulturoznawca, nauczyciel akademicki.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył filologię polską i dziennikarstwo, a podyplomowe studia z zakresu organizacji i zarządzania w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa (promotor: prof. Franciszek Ziejka).

Od 1977 roku czynnie uprawiał zawód dziennikarza, łącząc go z pracą pedagogiczną oraz administracyjną. W latach 1989–1998 zastępca dyrektora, a następnie dyrektor wojewódzkich wydziałów ds. kultury i turystyki w Krakowie. W latach 1998–2000 wicedyrektor Biura Jubileuszowego 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w okresie 1998–2003 nauczyciel akademicki w Instytucie Spraw Publicznych UJ. W latach 2000–2004 wiceprezes Radia Kraków S.A., członek Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej S.A. (1999–2003). W latach 2004–2016 dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 1 stycznia 2017 roku dyrektor Biblioteki Kraków. Od 2001 roku członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa (od 2016 – członek prezydium SKOZK). Nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim i w PWSZ w Tarnowie. Inicjator i organizator wielu przedsięwzięć kulturalnych w Krakowie i regionie.

Autor ponad tysiąca publikacji, w tym kilkuset o charakterze naukowym i popularnonaukowym zamieszczanych na łamach ponad dziewięćdziesięciu czasopism, gazet, periodyków oraz wydawnictw naukowych. Jego teksty tłumaczono na piętnaście języków. Opracował w zakresie edytorskim i naukowym niepublikowane wcześniej młodzieńcze wiersze Karola Wojtyły, Marii Dłuskiej, Mariana Niżyńskiego, a także liczne wybory wierszy znanych współczesnych krakowskich poetów, między innymi Józefa Barana, Adama Ziemianina, Andrzeja Warzechy, Wiesława Kolarza, Jerzego Piątkowskiego czy Janusza Trzebiatowskiego.

Wyróżniony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, Złotym Laurem Fundacji Kultury Polskiej „Za mistrzostwo w sztuce pisarskiej” oraz Złotym Medalem „Zasłużony dla Archidiecezji Krakowskiej”.

Twórczość:

 • Monografia Klubu „Pod jaszczurami”, Kraków 1980
 • Szkice o prawosławiu, Kraków 1980 (współautor: Jan Mazur)
 • Monografia Teatru 38, Kraków 1985 (współautor: Tadeusz Skoczek)
 • Katalog autorów krakowskich, Kraków 1988 (współautor: Tadeusz Skoczek)
 • Krakowskie dziedzictwo kulturowe, Kraków 1995 (wersja angielskojęzyczna: The Cultural Heritage of Cracov, Kraków 1995)
 • Miasto lutniey podobne. Bramy i baszty Krakowa, Kraków 1996 (współautor: Maria Rydlowa)
 • Małopolska Zachodnia, Kraków 1996 (wersja angielskojęzyczna: Western Lesser Poland; wersja niemieckojęzyczna: Westliches Klein Polen)
 • Krakowskie. Kultura – turystyka, Bydgoszcz 1998 (koncepcja i autorstwo większości tekstów)
 • Ojczyzna myśli mojej. Studia i szkice literackie, Kraków 1999
 • Skałka. Kościół i klasztor oo. Paulinów w Krakowie, Kraków 1999 (wersja polsko-angielska)
 • Alma Mater Jagellonica, Bydgoszcz 1999 (wersja angielskojęzyczna: 2000)
 • Dialogi trzy. Maria Dłuska – Konrad Górski – Tadeusz Kudliński, Kraków 2000
 • Serce Polski, Bydgoszcz 2001
 • Święty szlak Almae Matris, Kraków 2003
 • Teatr 38. Awangardowy zespół Waldemara Krygiera, Bochnia–Kraków–Warszawa 2007 (współautor: Tadeusz Skoczek)
 • Ojciec Serafin Kaszuba, Kraków 2009 (współautor: Małgorzata Dziedzic; wersja angielskojęzyczna rozszerzona: Father Serafin Kaszuba, Proszówki 2013)
 • „Złote więzienie” Stanisława Augusta, Sankt Petersburg 2009 (wersja polsko-rosyjska)
 • Przygody z metacodziennością. Teatr 38 w latach 1960–1972, Bochnia–Kraków–Warszawa 2010 (współautor: Tadeusz Skoczek)
 • Arcybiskup Józef Bilczewski, Kraków 2012 (współautor: Małgorzata Dziedzic)
 • Kraków to jest wielka rzecz, Kraków 2012
 • Teatr 38. Grupa Piotra Szczerskiego, Bochnia–Kraków–Warszawa 2013 (współautor: Tadeusz Skoczek)
 • Portrety Niepospolitych, Kraków 2013
 • Romantyk Boży, Kraków 2014
 • Ojciec Serafin Kaszuba na „nieludzkiej ziemi”: Ukraina-Rosja-Kazachstan, Warszawa 2016
 • Archipelag pięknych ludzi. Portrety i studia, Kraków 2017
 • Teatr 38, Kraków 2018 (współautor: Tadeusz Skoczek)
 • Antynomie ładu i niezgody: krakowskie studia do portretów, Kraków 2019

Źródła internetowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Dziedzic

https://www.biblioteka.krakow.pl/stanislaw-dziedzic-1953-2021-wspomnienie/

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=79951

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...