Czytelnia / Tomáš Halík

Tomáš Halík (ur. 1 czerwca 1948 w Pradze) – czeski duchowny rzymskokatolicki, konwertyta, profesor doktor habilitowany socjologii, doktor habilitowany teologii, doktor filozofii, prałat honorowy Jego Świątobliwości. Pracuje między innymi jako duszpasterz akademicki i wykładowca Uniwersytetu KarolaPradze.

Ukończył studia socjologiczne i filozoficzne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze, był uczniem Jana Patočki. Komunistyczne władze odmówiły mu prawa wykładów na uniwersytecie i został skierowany do pracy jako środowiskowy psychoterapeuta alkoholików i narkomanów.

21 października 1978 roku został tajnie wyświęcony przez biskupa w Erfurcie na katolickiego księdza, a do 1989 roku był jedną z ważniejszych postaci podziemnego Kościoła katolickiego i bliskim współpracownikiem kard. Františka Tomáška.

Od roku 1990 roku jest rektorem uniwersyteckiego kościoła pw. Najświętszego Salwatora w Pradze i przewodniczącym Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej (po śmierci jej założyciela ks. Josefa Zvěřiny). W tym samym roku papież Jan Paweł II mianował Halíka konsultantem Papieskiej Rady do dialogu z niewierzącymi na okres dwóch lat. Od 1993 roku wykłada religioznawstwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola. Głosił również wykłady w Oxfordzie i Cambridge oraz był jednym z ekspertów czeskiego prezydenta Václava Havla.

W 2008 roku został mianowany przez papieża Benedykta XVI prałatem honorowym Jego Świątobliwości.

Jest znany ze swego zaangażowania w życie społeczne, z publicznych wypowiedzi na temat problemów dyskryminacji rasowej, na tematy polityczne i religijne oraz dotyczące procesu sekularyzacji i integracji europejskiej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2011) oraz Krzyżem Oficerskim niemieckiego Orderu Zasługi RFN (2019). W 2014 roku otrzymał Nagrodę Templetona, w 2016 roku Nagrodę „Pontifici” warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, a w 2019 roku Medal świętego Jerzego przyznawany przez „Tygodnik Powszechny”.

Publikacje w języku polskim:

 • Wyzwoleni, jeszcze nie wolni. Czeski katolicyzm przed i po 1989 roku, Poznań 1997
 • Radziłem się dróg. Z Tomášem Halíkiem rozmawia Jan Jandourek, Poznań 2001
 • Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. Labiryntem świata z wiarą i wątpliwościami, Kraków 2004
 • Przemówić do Zacheusza, Kraków 2005
 • Zacheuszu! Kazania na niedziele i święta, Kraków 2006
 • Wzywany czy niewzywany, Bóg się tutaj zjawi. Europejskie wykłady z filozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa, Kraków 2006
 • Noc spowiednika. Paradoksy małej wiary w epoce postoptymistycznej, Katowice 2007
 • Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, Kraków 2009
 • Drzewo ma jeszcze nadzieję. Kryzys jako szansa, Kraków 2010
 • Dotknij ran, Kraków 2010
 • Teatr dla aniołów. Życie jako religijny eksperyment, Kraków 2011
 • Przenikanie światów: z życia pięciu wielkich religii, Katowice 2012
 • Różnorodność pojednana. Z Tomášem Halíkiem rozmawia Tomasz Dostatni, Kraków 2013
 • Hurra, nie jestem Bogiem!, Warszawa 2013
 • Chcę, abyś był, Kraków 2014
 • Żyć z tajemnicą. Impulsy do rozmyślań nad wiarą, 2015
 • Żyć w dialogu. Impulsy do rozmyślań nad wiarą, 2015
 • Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary, Kraków 2017

Źródła internetowe:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1%C5%A1_Hal%C3%ADk

https://www.tygodnikpowszechny.pl/autor/ks-tomas-halik-681

Czytaj więcej