Czytelnia / Wojciech Kaliszewski

Wojciech Kaliszewski (ur. 1956) – historyk literatury i krytyk literacki, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się historią literatury polskiej XVIII wieku oraz literaturą polską XX wieku, a także poezją krajów byłej Jugosławii. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, prowadzi zajęcia z historii literatury polskiej na Wydziale Humanistycznym UKSW. Redaktor kwartalnika „Wyspa”, pisuje w „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Twórczości”. Autor między innymi książki Kto królem będzie, czy Polak i który. Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763–1764. Żonaty, ma trzy córki. Mieszka w Warszawie.

Źródła internetowe:

https://teologiapolityczna.pl/wojciech-kaliszewski

http://wiez.com.pl/author/wojciechkaliszewski/

Czytaj więcejzwiń

Twórczość

Loading...