11.05.2021

Kłopoty z językiem

Przepraszam to nie mój język macierzysty kie
Dy mówię na przykład Zamknijcie kurwa grani
Cę chcę powiedzieć że nie mam nic przeciwko le
Galnym imigrantom takim uczciwym na przy
Kład O którzy wypełniają wszystkie formula
Rze którzy cierpliwie znoszą wszystkie upoko
Rzenia związane z przywłaszczeniem sobie zasił
Ków Przepraszam nie tak chciałem powiedzieć mówi
Łem dokładnie to co słyszałeś Czego się spo
Dziewała w takiej kusej spódniczce co nie zna
Czy że go usprawiedliwiam proszę cię nie za
Pominaj że mówię nie swoim językiem wca
Le nie wiedział
em Skąd Że Dziwka to nie zdrobnie
Nie słowa Dziewczyna wcale nie chciałem ubli
Żać obwiniać ofiarę Nieprawda że sam jest
Em ofiarą semiotyki że tak powiem na przy
Kład powiem On zachowuje się jak pedał dla
Czego to wywołuje taki gwałtowny sprze
Ciw u ciebie przecież jeśli cokolwiek to kom

Plement któż jest tak wyrafinowany jak pe
Dał proszę o odrobinkę wyrozumiało
Ści dla kaleki językowego Ah przepra
Szam znowuż to nie tak Prawda? Cholera upo
Śledzony tak? gorzej? Proszę cię o trochę lu

Zu mówię jedno i okazuje się że mó
Wię co innego niezamierzonego to ję
Zyk uczony i cią
gle się uczę musisz u
Wierzyć człowiekowi że kiedy mówię I od
Puść mi winy to owszem jako i ja odpu
Szczam moim winowajcom których wiesz ty dob
Rze Jezu jest legion i ja biedny sam jeden.

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Charles S. Kraszewski, Kłopoty z językiem, Czytelnia, nowynapis.eu, 2021

Przypisy

    Loading...