27.05.2021

Nowy Napis Co Tydzień #102 / Zmarł Profesor Wojciech Gutowski

Z ogromnym żalem informujemy, że 21 maja 2021 roku zmarł profesor Wojciech Gutowski, wybitny literaturoznawca, specjalista w zakresie literatury Młodej Polski, autor artykułów, książek, licznych monografii. Pracował w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Naukowiec z powołania, polonista z wyboru, posiadał też naturalny talent dydaktyczny, był wspaniałym wykładowcą, promotorem dysertacji doktorskich, recenzentem w przewodach habilitacyjnych i profesorskich. Był człowiekiem wielkiej kultury, niezwykle serdecznym i życzliwym przełożonym, bardzo dobrym Kolegą, a dla wielu naukowców młodszego pokolenia niezastąpionym Nauczycielem i prawdziwym Mistrzem.  

W tych wzruszających słowach żegnają Profesora władze UKW.

Profesor urodził się 3 czerwca 1946 roku. W pierwszych latach kariery naukowej związany był z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 1998 roku z Instytutem Filologii Polskiej (później Instytutem Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Tytuł profesora uzyskał w 1995 roku.

W roku 1998 objął funkcję kierownika Zakładu Literatury Młodej Polski, od 2001 – Katedry Literatury Polskiej XIX i XX wieku, a od 2011 – Katedry Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej.

Był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (1996-2003). w 1970 roku został członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, gdzie w latach 1983-89 pełnił funkcję sekretarza Komisji Filologicznej: w latach 1989-1997 – był przewodniczącym tejże Komisji, a w latach 1997-2004 członkiem Zarządu i redaktorem naczelnym Wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Był również członkiem Rady Programowej i Uczestnikiem Warsztatów Herbertowskich.

Profesor uzyskał wiele odznaczeń i wyróżnień – Złoty Krzyż Zasługi (1991), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2000), Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2002), Medal Jerzego Sulimy Kamińskiego (2008).

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w czwartek 27 maja o godz. 11:00.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Redakcja

 

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, Zmarł Profesor Wojciech Gutowski, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2021, nr 102

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...