26.03.2020

Nowy Napis Co Tydzień #042 / Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta

Od Redaktora

Mimo metodologicznych różnic i interpretacyjnych obyczajów właściwie wszyscy prezentowani w niniejszej książce autorzy stoją na tradycyjnym stanowisku istnienia jakiegoś niedowolnego znaczenia omawianych tekstów. Czy jest to sens zamierzony przez autora jako pewna jego intencja, czy „immanentna intencja samego tekstu”, czy też dla właściwej interpretacji szuka się tła pozaliterackiego (np. historycznego, kulturowego) albo kontekstu całej twórczości – to sprawa drugorzędna. W niniejszym tomie nie znajdziemy żadnej interpretacji opartej na przekonaniu, że ponad tekstem i ponad autorem góruje prawo badacza do interpretacji. Przeciwnie, mimo rozmaitości praktyk lekturowych zauważa się wspólne przed-założenie, że istnieje jakiś obiektywny i poznawalny sens własny tych wierszy, wart poznania i objaśnienia. Stąd szkice – nawet jeśli nie jest to wprost zadeklarowane – starają się ów zamysł odkryć i przedstawić.

Józef Maria Ruszar

Szczegółowy opis publikacji znajduje się na stronie:https://nowynapis.eu/wydawnictwa/biblioteka-pana-cogito/gaszcz-srebrnych-lisci

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Wydanie zbiorowe, Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2020, nr 42

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...