08.07.2021

Nowy Napis Co Tydzień #108 / (Nie)zupełnie prywatnie. Rozmowa o literaturze

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Adrianem Gleniem, literaturoznawcą, poetą, autorem wydanej przez Instytut Literatury książki (Nie)zupełnie prywatnie. Studia i szkice o literaturze. Spotkanie prowadzi Bartosz Suwiński.

Premiera w sobotę, 10 lipca 2021, o 18:00.

 

Z recenzji wydawniczej dr. hab. Pawła Panasa:

[…] mamy do czynienia z przemyślaną koncepcją, za którą stoi także określona wizja tego, czym jest krytyka literacka i jakie są jej fundamentalne powinności.

Tak, autor książki ma świadomość swojego fachu, a jednocześnie zdecydowanym gestem odrzuca pokusę powierzchownego utylitaryzmu i unika ściśle pragmatycznego podejścia, stawiając sobie za cel – co szczególnie cenne – poszukiwanie istoty opisywanych przez siebie zjawisk. Warto jednocześnie podkreślić, że nie jest w swoich tekstach krytykiem dogmatycznym. Charakteryzuje go postawa, której istotą jest raczej stawianie pytań i inspirowanie dalszej lektury niż udzielanie gotowych, podręcznikowych w swej naturze odpowiedzi. Nie oznacza to jednak, że autor unika jednocześnie formułowania wyrazistych opinii i ocen. Przeciwnie, zgodnie z najlepszą tradycją krytycznoliteracką horyzont aksjologiczny czyni on istotnym punktem odniesienia dla swojego myślenia o literaturze.

Kolejne części książki składają się z serii szkiców poświęconych Andrzejowi Zawadzie, Łukaszowi Musiałowi, Marcinowi Pliszce, pisarstwu Juliana Kornhausera, Wojciecha Kassa, Stanisława Barańczaka, Feliksa Netza, Heleny Raszki, Bogusława Kierca, Ewy Lipskiej i Adama Zagajewskiego.

Książkę można kupić w naszym sklepie.

Adrian Gleń, (Nie)zupełnie prywatnie. Studia i szkice o literaturze, Instytut Literatury, Kraków 2021

 

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, (Nie)zupełnie prywatnie. Rozmowa o literaturze, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2021, nr 108

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...