Czytelnia / Adrian Gleń

Adrian Gleń (ur. 12 grudnia 1977) – krytyk literacki, teoretyk literatury, poeta, doktor habilitowany. Pracownik Zakładu Literatury Współczesnej i Teorii Literatury Uniwersytetu Opolskiego. Głównie zajmuje się koncepcjami Martina Heideggera, teorią i historią krytyki literackiej oraz polską literaturą współczesną. Publikował między innymi w „Estetyce i Krytyce”, „Pamiętniku Literackim”, „Przeglądzie Filozoficzno-Literackim”, „Ruchu Filozoficznym”, „Ruchu Literackim” i „Tekstach Drugich”. Laureat Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Konkursu K. i M. Górskich za monografię podoktorską W tej latarni…: późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej. Zdobył III nagrodę w VIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Złoty Środek Poezji” 2012 na najlepszy poetycki debiut roku 2011 (za tom Da: teksty wierszowane). Nominowany do Orfeusza – Nagrody Poetyckiej im. K.I. Gałczyńskiego 2015 (za tom Re).

Twórczość:

Książki krytycznoliterackie i monografie naukowe:

 • W tej latarni…: późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej, Opole 2004
 • Przez tekst do istnienia: wędrówka po Krymie i Mickiewiczu, Warszawa 2005
 • Bycie, słowo, człowiek: inspiracje heidegerowskie w literaturze, Opole 2007
 • Istnienie i literatura: notatnik hermeneuty, Sopot 2010
 • Do prawdy: studia i szkice o literaturze najnowszej, Opole 2012)
 • Marzenie, które czyni poetą: autentyczność i empatia w dziele literackim Juliana Kornhausera, Kraków 2013
 • Czułość: studia i eseje o literaturze najnowszej, Sopot 2014
 • Wierne choć własnym językiem: rzecz o krytyce literackiej Juliana Kornhausera, Poznań 2015
 • (Nie)zupełnie prywatnie. Studia i szkice o literaturze współczesnej, Kraków 2021

Poezja:

 • Da: teksty wierszowane, Sopot 2011
 • Re, Sopot 2014

Źródło internetowe:

 

Czytaj więcej

Twórczość