21.10.2021

Nowy Napis Co Tydzień #123 / Wiersze odzyskane

W tym tygodniu polecamy Państwa uwadze książkę wydaną przez Biuro Literackie, która miała swoją premierę 4 października. Wiersze odzyskane Tadeusza Różewicza pod redakcją Przemysława Dakowicza to uzupełnienie artystycznego portretu poety. 

Przekonanie, że w obrazie twórczości Różewicza utrwalonym w świadomości czytelniczej są zasadnicze luki, które domagają się wypełnienia, legło u podstaw prac nad niniejszą książką. Pierwszy zamysł był następujący: zebrać wszystko, co nie trafiło do książek, lecz miało druk czasopiśmienniczy […]. W trakcie pracy nad tym Różewiczowskim „lasem rzeczy” zdałem sobie sprawę, że warunek wstępnej selekcji – druk czasopiśmienny, po którym nie następuje publikacja książkowa – to kryterium niedoskonałe. Nie ulegało wątpliwości, że czytelnika trzeba skonfrontować również z częścią utworów z trudno dostępnych wczesnych tomików, że musi on mieć możliwość poznania pierwotnych wersji tekstów, których kształt ostateczny w istotny sposób odbiega od kształtu wyjściowego

– pisze w posłowiu Przemysław Dakowicz.

T. Różewicz, Wiersze odzyskane, Biuro Literackie, Kołobrzeg 2021.

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Tadeusz Różewicz, Wiersze odzyskane, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2021, nr 123

Przypisy

    Powiązane artykuły