Czytelnia / Szczęsny Wroński

Szczęsny Wrońskipoeta, prozaik, redaktor, animator kultury. Na przełomie lat 70. i 80. był związany z Teatrem STU (asystent reżysera, współpracownik literacki, kierownik studia aktorskiego), w latach 1999–2013 współtworzył Teatr Dialog (kierownik literacki, aktor i reżyser). Debiutował w „Życiu Literackim” w 1977 roku. Jest autorem książek poetyckich, prozatorskich, scenariuszy i utworów dramatycznych. W środowisku ogólnopolskim zaznaczył się jako animator kultury, redaktor książek oraz almanachów poetyckich. Prowadzi autorskie programy literackie oraz warsztaty dotyczące teatru i literatury. Współtwórca polskiej kontrkultury lat 70., lider formacji teatralno-rockowej realizującej spektakle poetyckie – nazywany poetą o duszy rockmana. Odwołania do rockowych brzmień i kontekstów odnaleźć można w jego powieści pod tytułem Konsultanci. Na początku lat 90. założył w Krakowie Teatr Promocji Poezji i pod tym szyldem wciąż realizuje spektakle i wydarzenia promujące literaturę. Dotychczas wydał dwanaście książek, z których najbardziej reprezentatywne to: Potwór nie opisany (proza eseistyczna), STON 2, Kielce 1999; Wolna miłość (powieść) STON 2, Kielce 2000 (I nagroda w ogólnopolskim konkursie im. Mikołaja Reja z Nagłowic 1998); Nie pozwól milczeć sercu (wybór wierszy), Wydawnictwo Naukowe DWN Kraków 2008; Konsultanci (powieść), Wydawnictwo „Księgarnia Akademicka”, Kraków 2014; Czas rozpocząć (wiersze), Wydawnictwo i Drukarnia Tercja, Kraków 2015, Piszę poemat (wywiad-rzeka, poezja, proza) Wydawnictwo i Drukarnia Tercja, Kraków 2017. Należy do Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jest członkiem redakcji kwartalnika literacko-kulturalnego „LiryDram”. Mieszka w Krakowie i w Kielcach.

 

www.szczesnywronski.pl

e-mail: wronski@pro.art.pl

 

Czytaj więcej