17.11.2022

Nowy Napis Co Tydzień #178 / II edycja programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship

W imieniu Instytutu De Republica zapraszamy do udziału w naborze do drugiej edycji programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship. 

JCF to kompleksowy program stypendialny. Obejmuje kilka elementów:

 • realizację przez uczestników własnych projektów naukowych oraz artystycznych;
 • comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł brutto;
 • cykl wykładów i seminariów z udziałem najważniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli świata kultury i nauki;
 • Szkołę Letnią, w czasie której uczestnicy będą pracowali nad swoimi projektami w grupach warsztatowych, prowadzonych przez tutorów;
 • recenzowaną publikację tekstu przygotowanego w czasie trwania Programu w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.

Udział w programie mogą wziąć studenci, doktoranci i młodzi naukowcy (do 35 r.ż.) zainteresowani szeroko pojętą humanistyką. Głównym tematem roku akademickiego 2022/2023 będzie: Wiek XIX i nowoczesna forma polska.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem. Więcej informacji znajduje się na stronie organizatorów.

W trakcie dwóch semestrów eksplorowane będą następujące obszary tematyczne:

 1. CIAŁA POLSKI ROZEBRANEJ. O otchłani, którą były zabory, oraz ścieżkach, którymi polska kultura próbowała się z niej wydostać. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: Czy Konstytucja 3 maja otworzyła jedną z takich ścieżek? Czy powstania narodowe były wyrazem świadomości otchłannej? Czy literatura romantyczna była samopoznaniem? I co to w ogóle znaczy: rozebrana Polska? Mamy niejasne przekonanie, czym jest polski duch – ale czym jest polskie ciało? Jak się z nim komunikuje, jak się je kontroluje i chroni?

 2. FANTAZMATY MIASTA I WSI. O dwóch bohaterach wieku XIX: mieście i wsi, czy raczej – wyobrażeniach, jakie o nich wytworzyliśmy. Miasto jako przestrzeń historii – krajobraz rozpędzonej techniki, scena życia społecznego, architektoniczna makieta nowoczesności. Z kolei wieś, ponownie odkryta przez historię ludową, jest przestrzenią, gdzie realne i fantastyczne miesza się bardziej niż kiedykolwiek. Czym tak naprawdę jest polska wieś, kto ją zamieszkuje i kto o niej opowiada?

 3. LABORATORIUM POLSKIEJ DUSZY. Czyli jak wymyślano nową formę polską. Jak Paryż, Rzym i inne miasta Europy stały się laboratoriami, w których twórcy emigracyjni eksperymentowali z polską duszą? Czego pragnęli się pozbyć, a co ocalić? O jakiej przyszłości marzyli? Czym w takiej perspektywie była nowoczesność: traumą czy terapią?

 4. WIDMA I UPIORY NOWOCZESNOŚCI. Czyli o tym, co nowoczesność wyparła. Jakich żywiołów modernizacja nie zdołała opanować, jakich obszarów ludzkiego doświadczenia nie potrafiła nazwać i opowiedzieć? Wyruszymy w poszukiwanie widm i upiorów, które projekt nowoczesności skrywał, o których milczał, a gdy je odkrywał – reagował na nie lękiem albo przemocą.

Zachęcamy do udziału!

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, II edycja programu stypendialnego Joseph Conrad Fellowship, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2022, nr 178

Przypisy

  Powiązane artykuły

  Loading...