02.03.2023

Nowy Napis Co Tydzień #192 / „Polska kultura w krajach Trójmorza oraz w krajach anglosaskich”

Posłuchaj

W dniach 24-26 lutego 2023 roku odbyła się 35. edycja konferencji Europa Karpat. Tematyka trzydniowego spotkania w Krasiczynie, tradycyjnego miejsca konferencji Europa Karpat, koncentrowała się wokół współpracy państw regionu w obliczu kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę. Refleksji poddano miejsce i rolę Europy Środkowej w międzynarodowym układzie bezpieczeństwa oraz wsparciu i odbudowie Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej. Debatowano także m.in. o edukacji przyszłości i cyfryzacji, rozwoju komunikacji w Europie Środkowej, bezpieczeństwie żywnościowym i dyplomacji parlamentarnej. Przed przystąpieniem do obrad uczczono chwilą ciszy ofiary rosyjskiego ataku na UkrainęRelacja z trzydniowej konferencji znajduje się na stronie: https://sejm.gov.pl/wicemarszalkowie9.nsf/komunikat.xsp?documentId=A3D715F3A404954CC12589630039E540&id=392[1].

Podczas wydarzenia wystąpił dr Paweł Nowakowski, który poprowadził dla zgromadzonych prezentację nowego kwartalnika, który będzie wydawany przez Instytut Literatury.

Głównym celem czasopisma „Trimarium. History and Literature of Central and Eastern European Countries” – bo taką zyskało nazwę – będzie prezentacja historii i literatury (szczególnie w XX i XXI w.) poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Czech, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, z możliwością rozszerzenia na inne kraje Trójmorza. Kwartalnik ma za zadanie ukazać punkt widzenia naukowców z wymienionych państw, a nie zagranicznych badaczy. Pismo jest skierowane do międzynarodowego odbiorcy, łącząc walory naukowe z ideą rozpowszechnienia wiedzy o regionie wśród czytelników posługujących się językiem angielskim. Stąd też wersja drukowana kwartalnika wydawana będzie w języku angielskim, w wersji elektronicznej w systemie Open Journal System artykuły będą dostępne również w językach oryginalnych autorów.

Wystąpienia dr. Pawła Nowakowskiego można wysłuchać w poniższym nagraniu.

 


Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, „Polska kultura w krajach Trójmorza oraz w krajach anglosaskich”, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2023, nr 192

Przypisy

    Loading...