07.09.2023

Nowy Napis Co Tydzień #219 / Prezentacja kwartalnika naukowego „Trimarium”

Prezentacji nowego kwartalnika naukowego „Trimarium”, odbyła się się 4 września o godz. 13.00 w sali Galeria „Okno na kulturę” w Warszawie.

Prezentacja kwartalnika „Trimarium” 4 września 2023

W wydarzeniu wzięli udział: Wanda Zwinogrodzka (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego), dr hab. Józef M. Ruszar (dyrektor Instytutu Literatury), dr Paweł F. Nowakowski (redaktor naczelny „Trimarium”) oraz niektórzy autorzy artykułów z pierwszego i drugiego numeru „Trimarium” (m.in. z Czech, Litwy, Ukrainy).

Numery kwartalnika są dostępne na platformie Open Journal System: https://ojs.trimarium.info/trimarium

Prezentacja kwartalnika „Trimarium” 4 września 2023

„Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries” – to kwartalnik wydawany przez Instytut Literatury w Krakowie. Głównym celem czasopisma jest prezentacja historii i literatury (szczególnie w XX i XXI w.) poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Czech, Litwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier, z możliwością rozszerzenia na inne kraje Trójmorza. Kwartalnik ma za zadanie ukazać punkt widzenia naukowców z wymienionych państw, a nie zagranicznych badaczy. Oprócz stałych działów: historycznego i literackiego z przypisanym każdemu z nich tematem przewodnim, pojawi się dział Varia, a także część publicystyczna. Czasopismo skierowane jest do międzynarodowego odbiorcy, łącząc walory naukowe z ideą rozpowszechnienia wiedzy o regionie wśród czytelników posługujących się językiem angielskim. Wersja drukowana kwartalnika wydawana jest w języku angielskim, w wersji elektronicznej artykuły będą dostępne również w językach oryginalnych autorów na portalu OJS.

Zachęcamy do przeczytania rozmowy z dr. Pawłem F. Nowakowskim dotyczącej kwartalnika „Trimarium”.

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, Prezentacja kwartalnika naukowego „Trimarium”, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2023, nr 219

Przypisy

    Loading...