23.11.2023

Nowy Napis Co Tydzień #230 / „Potop i ogień”. Premiera

VI tom z serii monumentalnych Dziejów Polski profesora Andrzeja Nowaka już w sprzedaży!

Potop i ogieńto podtytuł długo oczekiwanej szóstej części wspaniałej historii Polski opisanej piórem znakomitego historyka, publicysty i erudyty światowej klasy – profesora Andrzeja Nowaka.

Szósty tom monumentalnej serii Dziejów Polski wydanej nakładem krakowskiego wydawnictwa Biały Kruk skupia się na latach 1632–1673. To fascynująca lektura – podróż w głąb burzliwego okresu historii naszej wspólnoty. Profesor Andrzej Nowak dociera do spraw najbardziej zasadniczych i bolesnych. Przybliża nam czas, który stanowi kluczowy moment w historii narodu, opisuje też niezwykłe przemiany, jakie zachodziły w Rzeczypospolitej.

Wraz z Autorem śledzimy, jak zmienia się Rzeczpospolita szlachecka. Niestety nie na lepsze – przekształca się bowiem w Rzeczpospolitą magnacką. Słabnie pozycja króla, zaczynają natomiast, jak nigdy wcześniej, dochodzić do głosu tak niebezpieczne zjawiska, jak swawola, sobiepaństwo, a nawet zdrada. Wielu spośród szlachty ulega powolnej degrengoladzie; obok wspaniałych, rycerskich postaci, zadziwiających męstwem i odwagą nie tylko na polach bitewnych, pojawiają się i takie, które dla własnych korzyści są gotowe do największych podłości i łajdactw. Degeneruje się wolna elekcja, już tylko pozorny symbol szlacheckiej wolności albo, jak byśmy dziś powiedzieli, demokracji. Osłabienie kraju natychmiast skłania sąsiadów do najazdów i łupiestwa – istny potop! Pierwszy raz mamy do czynienia z poważnym planowaniem rozbioru Rzeczypospolitej. Król Jan Kazimierz abdykuje i „na odchodnym” rzuca sejmowi i senatowi prorocze słowa:

Moskal i Ruś przy ludach swojego języka opowiedzą się i Wielkie Księstwo Litewskie sobie przeznaczą. Brandenburczykowi staną otworem granice Wielkopolski i o Prusy z Szwedami albo się zgodzi, albo rozerwą na kawałki. Dom rakuski [Austria] choćby najświętsze miał intencyje, przy takiej szarpaninie Krakowa dla siebie nie pominie, bo każdy będzie wolał mieć część Polski zbrojnie pozyskaną niżeli całą, dawnymi wolnościami przeciw obcym – bezpieczną.

Choć Rzeczpospolita jeszcze jest potężna, to gwałtownie rosną w kraju obce wpływy, co oznacza dalsze osłabianie królestwa. Niektórzy dostojnicy pobierają pensje od zagranicznych dworów. Dochodzi do katastrofy – krwawej wojny domowej. Nadchodzi jednak moment dziejowy, w którym na horyzoncie pojawia się wybitna osobowość, a wraz z nią nadzieja – to niezwykle utalentowany wódz Jan Sobieski, który urósł do roli jednej z najważniejszych osób w państwie.

Profesor Nowak w swoim najnowszym dziele ukazuje, jak degeneracja szlachty wpłynęła na osłabienie kraju. To opowieść nie tylko o politycznych zmianach, ale także o moralnym upadku warstwy społecznej, która przez wieki broniła Ojczyzny. To historia ludzi, wydarzeń i narodowej tożsamości, jednocześnie geneza naszych współczesnych problemów i podziałów.

Wielotomowe Dzieje Polski Andrzeja Nowaka to nie tylko zbiór historycznych książek, ale także prawdziwa podróż przez czas, której warto doświadczyć. Autor, wykazując się największą erudycją i posługując się najpiękniejszą polszczyzną, stworzył wybitne dzieło.

W 2023 roku dzięki staraniom wydawnictwa Biały Kruk wszystkie pięć tomów Dziejów Polski oraz książka Polska i Rosja profesora Nowaka ukazały się w tłumaczeniach na języki angielski oraz niemiecki. W ten sposób udało się stworzyć kompleksową i przystępną prezentację polskiej historii skierowaną do społeczeństw znajdujących się poza granicami naszego kraju.

Baner z autorem trzymającym wydanie Dziejów Polskich

Andrzej Nowak, Dzieje Polski, Kraków: Biały Kruk, 2023.

Książka do kupienia na stronie wydawnictwa.

Jeśli kopiujesz fragment, wklej poniższy tekst:
Źródło tekstu: Redakcja NNCT, „Potop i ogień”. Premiera, „Nowy Napis Co Tydzień”, 2023, nr 230

Przypisy

    Powiązane artykuły

    Loading...